Gå rakt till innehåll Gå rakt till sidfoten

Annullerad resa eller försening från resa

Annullerad resa ersätts med stöd av reseförsäkringen om annulleringen sker på grund av att den försäkrade eller den försäkrades nära anhörig drabbas av en plötslig och oförutsedd sjukdom eller ett allvarligt olycksfall eller avlider.

Försening från resa ersätts om du inte hinner i tid till en på förhand bokad anslutande förbindelse på tur- eller returresan.

Gör så här

Gör ansökan på nätet eller ring vår ersättningstjänst på nummer 09 453 3610.

Om du har orsakats kostnader

 1. Ta fram verifikaten.
 2. Sök ersättning genom att logga in i nättjänsten.
 3. Spara verifikaten under ett år efter ersättningsansökan.

Anmäl en skada eller ta kontakt

Anmäl en skada på webben

Logga in

Har du fråga om ersättningar

Ring oss till ersättningstjänsten på telefonnummer 09 453 3610.

FAQ

Vad avses med annullerad resa och försening från resa?

Med annullering av resa avses att avresan från Finland förhindras.

 • Annullerad resa ersätts om annulleringen sker på grund av att den försäkrade eller den försäkrades nära anhöriga drabbas av en plötslig och oförutsedd sjukdom eller ett allvarligt olycksfall eller avlider.
 • En oförutsedd och betydlig materiell skada som drabbar egendomen i Finland räknas också som en orsak till annullering.

Försening från resa

 • Med försening från resa avses att den försäkrade på tur- eller returresa inte hinner i tid till en på förhand bokad anslutning med flyg, båt, tåg eller buss enligt sin ursprungliga resplan.
 • Till förseningsskyddet räknas när ett allmänt kommunikationsmedel som den försäkrade använder under resan försenas på grund av väderlekshinder, tekniskt fel, trafikskada, naturkatastrof eller kriminell gärning eller om ett privat fordon som den försäkrade använder råkar ut för en trafikolycka som på ett tvingande sätt förhindrar att resan fortsätts.

Vilka ersättningar kan sökas för annullerad resa eller försening från resa?

För annullerad resa betalas:

 • resans pris som betalats före resan påbörjats, om researrangören inte betalar gottgörelse för resan
 • flyg
 • hotell
 • oanvända tjänster såsom utflykter och evenemangsbiljetter

Som kostnader för försening från resa betalas:

 • nödvändiga extra rese- och inkvarteringskostnader för att resan fortsätter till destinationsorten med motsvarande trafikförbindelse,
 • ersättning för väntetid enligt försäkringsvillkoren,
 • försäkringen ersätter inte kostnader som orsakats av flygbolagets eller researrangörens konkurs.

Försäkringen kan ha skillnader i ersättningarnas maximibelopp och i betalningen av ersättningar för väntetid.

Hur söker jag ersättning i nättjänsten?

 • När du är inloggad i nättjänsten kan du söka ersättningar från alla resenärförsäkringar som tecknats av en privatperson samt från vissa resenärförsäkringar som tecknats av ett företag. Som försäkringstagare kan du även söka ersättningar för ett minderårigt barn.
 • Genom att i nättjänsten välja den rätta försäkrade och försäkringen, styr nättjänsten dig vidare till att fylla i den rätta elektroniska blanketten för ersättningsansökan.

Annullerad resa eller försening från resa

 • Gör skadeanmälan i nättjänsten
  • när skadeanmälan har gjorts, kan du i nättjänsten söka ersättning för kostnader som uppkommer senare.