Skadegörelse på eller stöld av fordon

Skadegörelseförsäkringen ersätter en skada som orsakats med uppsåt, när skadevållarens uttryckliga syfte har varit att skada fordonet. Skadegörelse är inte en skada som orsakats med ett annat fordon, till exempel om ett annat fordon har kolliderat med ditt parkerade fordon.

Stöldförsäkringen ersätter skador som orsakats av stöld eller olovlig användning av fordon eller försök till dessa. Ersättning betalas om fordonet varit låst eller förvarats på en låst plats.

Gör så här

  1. Skadegörelse- och stöldskador skall anmälas till polisen. Vid skador som inträffat i Finland kan polisanmälan göras elektroniskt. Om ditt fordon har stulits, fyll även i en blankett för utredning av nycklar. Bifoga den ifyllda blanketten till din skadeanmälan.

  2. Gör skadeanmälan i vår nättjänst. Vi kontaktar dig snarast möjligt och du får närmare anvisningar. Vi ordnar också en ersättande bil åt dig under reparationstiden, om en ersättande bil ingår i din försäkring.

  3. Reparationen av ditt fordon sköts på vår samarbetsverkstad. Då du har gjort skadeanmälan, kan du föra ditt fordon för skadegranskning. Närmaste samarbetspartner hittar du här.

  4. Om du inte kan köra med ditt fordon, kan du beställa bogsering direkt från vår samarbetspartner. Noggrannare anvisningar och bogseringsfirmor hittar du här.

​Anmäl en skada på webben

Logga in

Viktigt

Från ersättningen som betalas från försäkringen avdras en självrisk som du betalar direkt till verkstaden. Använder du skadegörelse- eller stöldförsäkringen minskar inte bonusen i kaskoförsäkringen.

Söker du en karossverkstad?

Ange fordonets registernummer och orten där du vill söka tjänsten. Då kan vi erbjuda dig den bästa betjäningen via vårt samarbetsnätverk.
Fyll i uppgiften som saknas Kontrollera registernumret och sök på nytt
Fyll i uppgiften som saknas

LokalTapiola har inga samarbetspartner på orten. Försök söka på nytt på någon annan ort som passar dig.
Tyvärr fungerar inte tjänsten för tillfället.

Serviceproducenter för Ert fordon