Skadegörelse på eller stöld av fordon

Skadegörelseförsäkringen ersätter en skada som orsakats med uppsåt, när skadevållarens uttryckliga syfte har varit att skada fordonet. Skadegörelse är inte en skada som orsakats med ett annat fordon, till exempel om ett annat fordon har kolliderat med ditt parkerade fordon.

Stöldförsäkringen ersätter skador som orsakats av stöld eller olovlig användning av fordon eller försök till dessa. Ersättning betalas om fordonet varit låst eller förvarats på en låst plats.

Gör så här

  1. Skadegörelse- och stöldskador skall anmälas till polisen. Vid skador som inträffat i Finland kan polisanmälan göras elektroniskt. Om ditt fordon har stulits, fyll även i en blankett för utredning av nycklar. Bifoga den ifyllda blanketten till din skadeanmälan.
  2. Gör skadeanmälan i vår nättjänst. Vi kontaktar dig snarast möjligt och du får närmare anvisningar. Vi ordnar också en ersättande bil åt dig under reparationstiden, om en ersättande bil ingår i din försäkring. Du kan också göra skadeanmälan genom att ringa ersättningstjänsten.
  3. Om du inte kan köra med ditt fordon, kan du beställa bogsering direkt hos vår samarbetspartner. Våra samarbetsparter hittar du på vår webbplats. I punkten Kundtjänst väljer du först Kontaktuppgifter. Samarbetspartner hittar du på mellanbladet Lokala partner, efter att du har gett ditt postnummer.

Viktigt

Från ersättningen som betalas från försäkringen avdras en självrisk som du betalar direkt till verkstaden. Använder du skadegörelse- eller stöldförsäkringen minskar inte bonusen i kaskoförsäkringen.

Anmäl en skada eller ta kontakt