Ett annat fordon kolliderade med mitt parkerade fordon

I ditt fordons försäkring Lyxkasko eller Omfattande kasko ingår en separat parkeringsförsäkring. Den ersätter skador som orsakats av att ett annat fordon har kolliderat med ditt parkerade fordon och den som orsakat skadan inte är känd. En förutsättning för ersättning är att man tillförlitligt kan utreda skadetiden och -platsen.

Gör så här

  1. Gör skadeanmälan i vår nättjänst. Vi kontaktar dig snarast möjligt och du får närmare anvisningar. Vi ordnar också en ersättande bil åt dig under reparationstiden, om en ersättande bil ingår i din försäkring. Du kan också göra skadeanmälan genom att ringa ersättningstjänsten.
  2. Om du inte kan köra med ditt fordon, kan du beställa bogsering direkt hos vår samarbetspartner. Våra samarbetsparter hittar du på vår webbplats. I punkten Kundtjänst väljer du först Kontaktuppgifter. Samarbetspartner hittar du på mellanbladet Lokala partner, efter att du har gett ditt postnummer.

VIKTIGT

Från ersättningen som betalas från försäkringen avdras en självrisk som du betalar direkt till verkstaden. Användningen av parkeringsförsäkringen minskar inte bonusen i kaskoförsäkringen.

Anmäl en skada eller ta kontakt