Jag kolliderade med en älg eller ett annat djur

Älgskadeförsäkringen ersätter skadorna på ditt fordon om du kolliderar med ett hjortdjur. Ditt fordons djurkollisionsförsäkring ersätter skadorna på ditt fordon om du kolliderar med ett annat djur än ett hjortdjur. Om skadorna på ditt fordon inte har orsakats av en kollision med ett djur utan till exempel på grund av utkörning, när du har väjt för ett djur, ersätts skadorna från kollisionsförsäkringen.

Gör så här

  1. Gör skadeanmälan i vår nättjänst. Vi kontaktar dig snarast möjligt och du får närmare anvisningar. Vi ordnar också en ersättande bil åt dig under reparationstiden, om en ersättande bil ingår i din försäkring.

  2. Reparationen av ditt fordon sköts på vår samarbetsverkstad. Då du har gjort skadeanmälan, kan du föra ditt fordon för skadegranskning. Närmaste samarbetspartner hittar du här.

  3. Om du inte kan köra med ditt fordon, kan du beställa bogsering direkt från vår samarbetspartner. Noggrannare anvisningar och bogseringsfirmor hittar du här.

  4. Anmäl alltid en kollision med hjortdjur också till myndigheterna.

Viktigt

Från ersättningen som betalas från försäkringen avdras en självrisk som du betalar direkt till verkstaden. Använder du älg- eller djurkollisionsförsäkringen minskar inte bonusen i kaskoförsäkringen.

Anmäl en skada eller ta kontakt

Söker du en karossverkstad?

Ange fordonets registernummer och orten där du vill söka tjänsten. Då kan vi erbjuda dig den bästa betjäningen via vårt samarbetsnätverk.
Fyll i uppgiften som saknas Kontrollera registernumret och sök på nytt
Fyll i uppgiften som saknas

LokalTapiola har inga samarbetspartner på orten. Försök söka på nytt på någon annan ort som passar dig.
Tyvärr fungerar inte tjänsten för tillfället.

Serviceproducenter för Ert fordon