Jag kolliderade med en älg eller ett annat djur

Älgskadeförsäkringen ersätter skadorna på ditt fordon om du kolliderar med ett hjortdjur. Ditt fordons djurkollisionsförsäkring ersätter skadorna på ditt fordon om du kolliderar med ett annat djur än ett hjortdjur. Om skadorna på ditt fordon inte har orsakats av en kollision med ett djur utan till exempel på grund av utkörning, när du har väjt för ett djur, ersätts skadorna från kollisionsförsäkringen.

Gör så här

  1. Gör skadeanmälan i vår nättjänst. Vi kontaktar dig snarast möjligt och du får närmare anvisningar. Vi ordnar också en ersättande bil åt dig under reparationstiden, om en ersättande bil ingår i din försäkring. Du kan också göra skadeanmälan genom att ringa ersättningstjänsten.
  2. Om du inte kan köra med ditt fordon, kan du beställa bogsering direkt hos vår samarbetspartner. Våra samarbetsparter hittar du på vår webbplats. I punkten Kundtjänst väljer du först Kontaktuppgifter. Samarbetspartner hittar du på mellanbladet Lokala partner, efter att du har gett ditt postnummer.
  3. Anmäl alltid en kollision med hjortdjur också till myndigheterna.

Viktigt

Från ersättningen som betalas från försäkringen avdras en självrisk som du betalar direkt till verkstaden. Använder du älg- eller djurkollisionsförsäkringen minskar inte bonusen i kaskoförsäkringen.

Anmäl en skada eller ta kontakt