Jag kolliderade med ett annat fordon eller en annan egendom

Från trafikförsäkringen för det skadevållande fordonet ersätts skador på den skadelidande partens fordon och annan egendom. Trafikförsäkringen ersätter skadorna till fullt belopp utan självrisk. Bonusen i trafikförsäkringen minskar enligt villkoren när ersättning betalas. Bonusen minskar inte om du har ett gällande bonusskydd.

Gör så här

  1. Om du kolliderar med ett annat fordon eller en annan egendom, gör skadeanmälan i vår nättjänst. Vi kontaktar den andra parten för att ge anvisningar i skadeärendet. Om ditt fordon har en kollisionsförsäkring i kaskoförsäkringen, kan fordonets skador ersättas från den. Du kan också göra skadeanmälan genom att ringa ersättningstjänsten.
  2. Om annan egendom än fordon skadades i skadefallet, ta reda på vem som äger egendomen och dennes kontaktuppgifter. Du anmäler uppgifterna samtidigt som du gör skadeanmälan.

Anmäl en skada eller ta kontakt