Gå rakt till innehåll Gå rakt till sidfoten

Jag kolliderade med ett annat fordon eller en annan egendom

Från trafikförsäkringen för det skadevållande fordonet ersätts skador på den skadelidande partens fordon och annan egendom. Trafikförsäkringen ersätter skadorna till fullt belopp utan självrisk. Bonusen i trafikförsäkringen minskar enligt villkoren när ersättning betalas. Bonusen minskar inte om du har ett gällande bonusskydd.

Gör så här

  1. Om du kolliderar med ett annat fordon eller en annan egendom, gör skadeanmälan i vår nättjänst. Vi kontaktar den andra parten för att ge anvisningar i skadeärendet.

  2. Om ditt fordon har en kollisionsförsäkring i kaskoförsäkringen, kan fordonets skador ersättas från den. Reparationen av ditt fordon sköts på vår samarbetsverkstad. Då du har gjort skadeanmälan, kan du föra ditt fordon för skadegranskning. Närmaste samarbetspartner hittar du här.

    Om du inte kan köra med ditt fordon, kan du beställa bogsering direkt från vår samarbetspartner. Noggrannare anvisningar och bogseringsfirmor hittar du här.

    Du kan beställa bogsering via vår Larmtjänst.

  3. Om annan egendom än fordon skadades i skadefallet, ta reda på vem som äger egendomen och dennes kontaktuppgifter. Du anmäler uppgifterna samtidigt som du gör skadeanmälan.

Anmäl en skada på webben

Logga in

Söker du en karossverkstad?

Ange fordonets registernummer och orten där du vill söka tjänsten. Då kan vi erbjuda dig den bästa betjäningen via vårt samarbetsnätverk. Tuloksia on saatavilla. Siirry niihin käyttäen nuolinäppäimiä.
Fyll i uppgiften som saknas Ange ditt registernummer Kontrollera registernumret och sök på nytt
Fyll i uppgiften som saknas Ange orten

LokalTapiola har inga samarbetspartner på orten. Försök söka på nytt på någon annan ort som passar dig.

Serviceproducenter för Ert fordon