En brand- eller naturfenomenskada på mitt fordon

Brandförsäkringen ersätter skador som orsakats av eld som kommit lös eller direkt blixtnedslag.

Naturskadeförsäkringen ersätter skador om en storm fäller träd på fordonet eller en hagelskur skadar fordonet. Skador som orsakats av högvatten eller av föremål som slitits loss av storm ersätts om fordonet vid skadetidpunkten står stilla med strömmen avstängd.

Gör så här

  1. Gör skadeanmälan i vår nättjänst. Vi kontaktar dig snarast möjligt och du får närmare anvisningar. Vi ordnar också en ersättande bil åt dig under reparationstiden, om en ersättande bil ingår i din försäkring. Du kan också göra skadeanmälan genom att ringa ersättningstjänsten.
  2. Om du inte kan köra med ditt fordon, kan du beställa bogsering direkt hos vår samarbetspartner. Våra samarbetsparter hittar du på vår webbplats. I punkten Kundtjänst väljer du först Kontaktuppgifter. Samarbetspartner hittar du på mellanbladet Lokala partner, efter att du har gett ditt postnummer.

VIKTIGT

Från ersättningen som betalas från försäkringen avdras en självrisk som du betalar direkt till verkstaden. Använder du brand- eller naturskadeförsäkringen minskar inte bonusen i kaskoförsäkringen.

Anmäl en skada eller ta kontakt