En brand- eller naturfenomenskada på mitt fordon

Brandförsäkringen ersätter skador som orsakats av eld som kommit lös eller direkt blixtnedslag.

Naturskadeförsäkringen ersätter skador om en storm fäller träd på fordonet eller en hagelskur skadar fordonet. Skador som orsakats av högvatten eller av föremål som slitits loss av storm ersätts om fordonet vid skadetidpunkten står stilla med strömmen avstängd.

Gör så här

  1. Gör skadeanmälan i vår nättjänst. Vi kontaktar dig snarast möjligt och du får närmare anvisningar. Vi ordnar också en ersättande bil åt dig under reparationstiden, om en ersättande bil ingår i din försäkring.

  2. Reparationen av ditt fordon sköts på vår samarbetsverkstad. Då du har gjort skadeanmälan, kan du föra ditt fordon för skadegranskning. Närmaste samarbetspartner hittar du här.

  3. Om du inte kan köra med ditt fordon, kan du beställa bogsering direkt från vår samarbetspartner. Noggrannare anvisningar och bogseringsfirmor hittar du här.

Anmäl en skada på webben

Kirjaudu sisään

Viktigt

Från ersättningen som betalas från försäkringen avdras en självrisk som du betalar direkt till verkstaden. Använder du brand- eller naturskadeförsäkringen minskar inte bonusen i kaskoförsäkringen.

Söker du en karossverkstad?

Ange fordonets registernummer och orten där du vill söka tjänsten. Då kan vi erbjuda dig den bästa betjäningen via vårt samarbetsnätverk.
Fyll i uppgiften som saknas Kontrollera registernumret och sök på nytt
Fyll i uppgiften som saknas

LokalTapiola har inga samarbetspartner på orten. Försök söka på nytt på någon annan ort som passar dig.
Tyvärr fungerar inte tjänsten för tillfället.

Serviceproducenter för Ert fordon