Dina försäkringar förnyas

Vi förnyar och förenhetligar våra försäkringar för privathushåll. Meningen är att skapa ett tydligt och stilrent serviceutbud och ett omfattande försäkringsskydd för alla våra kunder. Förnyelsen gäller din försäkring, då den övergår i en ny försäkringsperiod. I nättjänsten ser du uppgifterna om din nya försäkring.

Vad innebär förnyelsen i praktiken?

I vissa försäkringar blir det små förändringar i försäkringsskyddet. Vi förenhetligar också begreppen och försäkringarnas struktur. Tjänsteleverantören för försäkringen är ditt eget regionbolag. Trafikförsäkringen beviljas av LokalTapiola Ömsesidigt Försäkringsbolag. Vissa försäkringar utgår helt ur vårt produktutbud och vi erbjuder i stället den närmast motsvarande nya LokalTapiola försäkringen.

Du kommer att få ett meddelande om ändringen cirka 1-2 månader före en ny försäkringsperiod börjar för din försäkring.

Avtal om e-faktura eller direktbetalning ska göras på nytt

Om du har betalat den gamla försäkringen med e-faktura, ska du för den nya försäkringen göra en ny e-fakturafullmakt i din nätbank för ditt eget LokalTapiola regionbolag. Håll i kraft den gamla fullmakten. Du hittar bolagets uppgifter i det nya försäkringsbrevet eller fakturan. E-fakturafullmakten som gäller trafikförsäkring gör du dock till LokalTapiola Ömsesidigt Försäkringsbolag. Direktdebiteringsavtalet gör du i din bank.

Vad ska du göra om du inte godkänner ändringarna?

Vi hoppas att den nya försäkringen motsvarar dina behov minst lika bra som den gamla. Om det inte är så kan du fråga oss om andra alternativ. Om du vill säga upp din tidigare försäkring kan du göra det t.ex. genom att skicka ett meddelande i nättjänsten.

Hur sköter jag mina försäkringsärenden i fortsättningen?

Ditt eget regionbolag betjänar dig i alla försäkringsärenden. Regionbolagets telefonnummer finns bland annat i ditt försäkringsbrev. Du får fram kontaktuppgifterna till ditt regionbolag genom att skriva in ditt postnummer i fältet där du väljer ditt eget regionbolag.

Nya försäkringsvillkor

Hem-, skogs-, djur- och båtförsäkring

Trafik- och kaskoförsäkring


Bonus för dina försäkringar

Våra utmärkta försäkringar blev just t.o.m. 5 % bättre!

Avstå från papper!

Arkivera inte i pärmar, ta i bruk våra elektroniska tjänster.