Utlottning av apparater

1. Arrangör av utlottningen

LokalTapiola Ömsesidigt Livförsäkringsbolag, PB 7, 02010 LokalTapiola.

2. Start- och slutdatum för utlottningen

Deltagande i utlottningen är möjligt 1.12–31.12.2017. Respons som getts utanför denna tidsperiod ingår inte i utlottningen.

3. Deltagande i utlottningen

Deltagande i utlottningen sker genom att svara på responsenkäten för kunder med Smart livförsäkring. Deltagande sker genom att ge kontaktuppgifterna i samband med responsen och samtidigt godkänner man även reglerna för utlottningen. Det går att delta i utlottningen endast en gång. Anställda vid LokalTapiola och deras familjemedlemmar kan inte delta i utlottningen.

4. Utlottning och meddelande till vinnaren

Vinsterna lottas ut 15.1.2018. Vinnarna meddelas personligen per e-post. Vinsten fås via Wellamo-applikationen som ingår i Smart livförsäkringen.

5. Vinster

Som vinster lottar vi ut fem stycken Firstbeat livsstilsanalyser. Värdet på en vinst är 120 euro.

6. Arrangörens ansvar

LokalTapiola Ömsesidigt Livförsäkringsbolag Ab begränsar sitt ansvar till vinstbeloppet i utlottningen.

7. Offentlighet

Arrangören av utlottningen har rätt att publicera namnen på vinnarna på adressen lokaltapiola.fi.

8. Hantering av personuppgifter

Deltagarnas personuppgifter hanteras enligt bestämmelserna i personuppgiftslagen.

9. Allmänt om reglerna

Tävlingsarrangören förbehåller sig rätten att avbryta eller ändra kampanjen eller fortsätta dess giltighetstid på grund av särskilda förhållanden vilka inte beror på tävlingsarrangören och som påverkar tävlingsarrangörens förmåga att slutföra kampanjen.