Gå rakt till innehåll Gå rakt till sidfoten

Regler för Wellnet-förmånen

  • Under perioden 1.10.2021 - 28.2.2022 erbjuder vi kunder med Smart livförsäkring online-motionstjänsten Wellnet (värde högst 70 euro) utan tilläggskostnader. Tjänsten produceras av Esport. ​
  • Förmånen gäller kunder som har en Smart livförsäkring (Bastrygghet, Parskydd, Företagsskydd, Omavara, LokalTapiola Livskydd eller LokalTapiola Parskydd).
  • Rätten att använda förmånen upphör 28.2.2022 oberoende av när kunden löst ut förmånen.
  • Förmånen kan lösas ut från 1.10.2021 via länken som finns i MåBraHjälpen. När kunden fyllt i formuläret som länken leder till får kunden koderna till tjänsten.
  • LokalTapiola får inte uppgifter om enskilda användares användning av tjänsten. På begäran skickar Esport till LokalTapiola en rapport över hur många gånger filmerna spelats upp. LokalTapiola och Esport överlåter eller behandlar inte uppgifter om den andra partens kunder eller användare. LokalTapiola och Esport ansvarar självständigt för att den vid respektive tidpunkt gällande lagstiftningen om behandlingen av personuppgifter iakttas.​
  • Personuppgifterna behandlas enligt EU:s allmänna dataskyddsförordning, dataskyddslagstiftningen i Finland och försäkringslagstiftningen. Mer information om behandlingen av personuppgifter i LokalTapiola-gruppen finns på www.lahitapiola.fi.
  • LokalTapiola Ömsesidigt Livförsäkringsbolag förbehåller sig rätten att avbryta eller ändra kampanjen eller fortsätta dess giltighetstid på grund av särskilda förhållanden som inte beror på LokalTapiola Ömsesidigt Livförsäkringsbolag och som påverkar bolagets förmåga att slutföra kampanjen.
  • Livförsäkringsskyddet beviljas av LokalTapiola Ömsesidigt Livförsäkringsbolag. Smart livförsäkring kombinerar livförsäkringen och MåBraHjälpen. MåBraHjälpen är en avgiftsfri tilläggstjänst som erbjuds våra kunder och den blir inte en del av försäkringsavtalet. LokalTapiola har rätt att ändra innehållet i tjänsterna eller förmånerna. Den elektroniska hälsokontrollen och självträningarna produceras av Kustannus Oy Duodecim. FirstBeat Livsstilsanalysen produceras av FirstBeat Technologies Oy. Våra samarbetspartners producerar välmåendeinnehåll till tjänsten. Välmåendetjänsterna som våra samarbetspartners producerar kan även fås direkt av tjänsteleverantören enligt villkoren för tjänsten.