Gå rakt till innehåll Gå rakt till sidfoten

Regler för rabatt på livförsäkring

 • När du köper på LokalTapiolas webbplats
  • Första försäkringsperioden för LokalTapiolas livförsäkring med 20 % rabatt, när försäkringen köps på webbplatsen 16.2.2021-31.12.2021. Rabatten gäller dödsfallsförsäkringen i LokalTapiolas Livskydd. Om försäkringstagarens förmånsnivå är 3 eller 4, fortsätter rabatten efter den första försäkringsperioden att gälla under giltighetstiden för avtalet.
  • Rabattens fortsättning efter den första perioden bestäms enligt försäkringstagarens förmånsnivå 9-11 månader efter att försäkringen trädde i kraft. Försäkringstagaren ska vara på förmånsnivå 3 eller 4 under hela den här tiden för att rabatten ska fortsätta.
  • Rabatten ges inte för skydd vid allvarlig sjukdom eller livförsäkringen Parskydd.
  • Det rabatterade priset på försäkringen meddelas i samband med att priset på försäkringen räknas och försäkringen köps. Rabatten syns i försäkringsbrevet efter att försäkringen har trätt i kraft.
 • När du köper av LokalTapiolas försäljare
  • 20 % rabatt på premierna för dödsfallsförsäkringen och försäkringen för bestående arbetsoförmåga när du köper av LokalTapiolas försäljare. Rabatten gäller hela försäkringens giltighetstid.
  • Rabatten fås bara på förmånsnivå 3 och 4 och den gäller försäkringar som köpts 1.3-31.12.2021 som en del av avtalet Bastrygghet.
  • Personen har rätt till denna rabatt för försäkringar som tecknats genom kontaktbegäran på webbplatsen.
 • Om en person samtidigt är berättigad till flera rabatter, kan denne bara få en av dem. Rabatten som försäkringstagaren får bestäms enligt den högre rabatten.
 • Rabatten fås endast för nya försäkringar och den gäller inte försäkringar som köpts tidigare.
 • Beviljandet av försäkring baserar sig på hälsodeklarationen som getts i samband med köpet. Till följd av hälsotillståndet kan försäkringens omfattning begränsas, premien höjas eller försäkringen inte beviljas överhuvudtaget.
 • LokalTapiola Ömsesidigt Livförsäkringsbolag förbehåller sig rätten att avbryta eller ändra kampanjen eller fortsätta dess giltighetstid på grund av särskilda förhållanden som inte beror på tävlingsarrangören och som kan påverka dess förmåga att slutföra kampanjen.
 • Livförsäkringsskyddet beviljas av LokalTapiola Ömsesidigt Livförsäkringsbolag.