Gå rakt till innehåll Gå rakt till sidfoten

Regler för rabatt på livförsäkring

  • Bestående rabatt på 20 % på premierna för dödsfallsförsäkring och försäkring för bestående arbetsoförmåga köpta 1.11.2021-8.4.2022. Rabatten gäller endast försäkringar köpta som en del av ett avtal om Bastrygghet eller LokalTapiola Livskydd.
  • Rabatten ges inte på livförsäkringen Parskydd.
  • Om personen är berättigad till flera rabatter samtidigt kan hen bara få en av dem. Rabatten som försäkringstagaren får bestäms enligt vilken av rabatterna som är störst.
  • Rabatten fås endast för nya försäkringar och den gäller inte försäkringar som köpts tidigare.
  • Beviljandet av försäkringen sker utifrån hälsodeklarationen som getts i samband med köpet. På grund av hälsotillståndet kan försäkringsskyddet begränsas, premien höjas eller försäkringen inte beviljas överhuvudtaget.
  • LokalTapiola Ömsesidigt Livförsäkringsbolag förbehåller sig rätten att avbryta eller ändra kampanjen eller fortsätta dess giltighetstid på grund av särskilda förhållanden som inte beror på LokalTapiola Ömsesidigt Livförsäkringsbolag och som påverkar bolagets förmåga att slutföra kampanjen.
  • Livförsäkringsskyddet beviljas av LokalTapiola Ömsesidigt Livförsäkringsbolag.