Gå rakt till innehåll Gå rakt till sidfoten

Firstbeat Livsstilsanalys via MåBraHjälpen

 • Vi erbjuder de 100 första Smartlivförsäkringskunderna som beställt via MåBraHjälpen en individuell Firstbeat-livsstilsanalys utan tilläggskostnader (värde 199 euro). Tjänsten produceras av Firstbeat Technologies Oy. Förmånen innehåller:
  • Mätning av hjärtfrekvensvariabilitet under tre dygn.
  • Leverans av mätapparat och returkuvert.
  • Personlig Livsstilsanalysrapport per e-post.
  • 30 minuter feedback per telefon av en Firstbeat-specialist.
  • Rekommenderade åtgärder för bättre välbefinnande.
 • Förmånen ska inlösas senast 31.10.2020. Presentkortet ska lösas ut före 31.12.2020.
 • För inlösning av förmånen behövs e-postadress.
 • Anvisningar för beställning av förmånen
  • Användaren kan meddela sin e-postadress och godkänna reglerna för förmånen via länken i MåBraHjälpen.
  • Kunden får ett presentkort på Firstbeat-mätningen per e-post från LokalTapiola.
  • Med uppgifterna i presentkortet beställer kunden mätningen med Firstbeats beställningsblankett
  • Därefter får användaren ett e-postmeddelande från Firstbeat, där beställningen av mätningen bekräftas
  • Firstbeat skickar mätapparaten och anvisningarna för mätningen till beställaren
  • Mätningen ska påbörjas inom en vecka efter att man fått apparaten
  • Mätapparaten returneras portofritt för analys till Firstbeat i det medföljande kuvertet
  • Användaren får personlig respons av en specialist hos Firstbeat och åtgärdsrekommendationer för att förbättra välbefinnandet.
 • Resultaten från livsstilsanalysen är endast för personen som mätts, LokalTapiola får inte veta enskilda resultat om mätningen. På begäran skickar Firstbeat resultaten till LokalTapiola som en anonym sammandrags- eller grupprapport. Sammandrags- eller grupprapporter skickas inte, ifall antalet som mätts är så lite att enskilda mätningar skulle kunna identifieras på basis av dessa rapporter. Firstbeat överlåter inte personuppgifter till LokalTapiola.
 • Personuppgifterna behandlas enligt EU:s allmänna dataskyddsförordning, dataskyddslagstiftningen i Finland och enligt försäkringslagstiftningen. Ytterligare information om hantering av personuppgifter i LokalTapiola-gruppen finns på www.lahitapiola.fi.
 • LokalTapiola Ömsesidigt Livförsäkringsbolag förbehåller sig rätten att avbryta eller ändra kampanjen eller fortsätta dess giltighetstid på grund av särskilda förhållanden som inte beror på tävlingsarrangören och som kan påverka dess förmåga att slutföra kampanjen.
 • Tjänsteleverantörer: Livförsäkringsskyddet beviljas av LokalTapiola Ömsesidigt Livförsäkringsbolag. Smart livförsäkring kombinerar livförsäkringen och MåBraHjälpen. MåBraHjälpen är en avgiftsfri tilläggstjänst som erbjuds våra kunder och den blir inte en del av försäkringsavtalet. LokalTapiola har rätt att ändra innehållet i tjänsterna eller förmånerna. Kustannus Oy Duodecim producerar den elektroniska hälsokontrollen och självträningarna. Firstbeat livsstilsanalysen produceras av Firstbeat Technologies Oy. Våra samarbetspartners producerar välbefinnandeinnehåll till tjänsten. Samarbetsparternas välbefinnandetjänster kan även fås direkt från tjänsteleverantören enligt villkoren för tjänsten.