Gå rakt till innehåll Gå rakt till sidfoten

Ändringar i beskattning av sparande fr.o.m. 1.1.2020

Riksdagen har godkänt lagändringarna, till följd av vilka beskattningen av sparlivförsäkringar och kapitaliseringsavtal ändrar 1.1.2020

Delvisa uttag av sparbelopp

Lagändringen inverkar på delvisa uttag av sparbelopp. Av besparingen som tas ut betraktas från 1.1.2020 som skattepliktig kapitalinkomst den relativa andel som vid betalningstidpunkten motsvarar avkastningens andel av sparbeloppet. Som avkastning på sparlivförsäkringen betraktas fortsättningsvis den andel av sparbeloppet som överstiger beloppet av försäkringspremierna.

Delvist uttag av sparbelopp före 1.1.2020

Försäkringstagaren har möjlighet att lyfta sparbelopp, utan att beskattningen realiseras, ifall uttaget hänför sig till kapitalet. Till den delen som uttaget hänför sig till avkastningen, beskattas uttaget som kapitalinkomst.

  • Exempel: I försäkringen finns ett sparbelopp på 5 000 euro, av vilket 2 500 euro är kapital och 2 500 euro är avkastning. Om 500 euro tas ut från försäkringen, är uttaget i sin helhet kapital och skatt uppbärs inte på uttaget.
  • Exempel: I försäkringen finns ett sparbelopp på 5 000 euro, av vilket 2 500 euro är kapital och 2 500 euro är avkastning. Om 3 000 euro tas ut från försäkringen, är 2 500 euro kapital och 500 euro är avkastning, som beskattas som kapitalinkomst.

Delvist uttag av sparbelopp efter 1.1.2020

Vid delvist uttag av sparbelopp uttas alltid både kapital och avkastning. Avkastningen beskattas som kapitalinkomst.

  • Exempel: I försäkringen finns ett sparbelopp på 5 000 euro, av vilket 2 500 euro är kapital och 2 500 euro är avkastning. Om 500 euro tas ut från försäkringen, är 250 euro kapital och 250 euro är avkastning, som beskattas som kapitalinkomst.
  • Exempel: I försäkringen finns ett sparbelopp på 5 000 euro, av vilket 2 500 euro är kapital och 2 500 euro är avkastning. Om 3 000 euro tas ut från försäkringen, är 1 500 euro kapital och 1 500 euro är avkastning, som beskattas som kapitalinkomst.

En försäkring som upphör som förlustbringande

Lagändringen inverkar på beskattningen av en försäkring som upphör som förlustbringande efter 1.1.2020. Ifall försäkringen upphör som förlustbringande, det vill säga sparbeloppet som tas ut från försäkringen under hela försäkringstiden är mindre än det kapital som placerats i försäkringen, kan försäkringstagaren dra av förlusten från andra skattepliktiga kapitalinkomster under det år försäkringen upphörde.

En försäkring som upphör som förlustbringande före 1.1.2020

Ifall försäkringen upphör som förlustbringande, det vill säga sparbeloppet som tas ut från försäkringen är mindre än det kapital som placerats i försäkringen, kan förlusten inte dras av från andra skattepliktiga kapitalinkomster.

  • Exempel: I försäkringen har placerats sammanlagt 10 000 euro år 2016. Från försäkringen har inte gjorts delvisa uttag av sparbelopp. Försäkringen upphör år 2019 när försäkringens sparbelopp är 7 000 euro. Förlusten på 3 000 euro får inte dras av i beskattningen.

En försäkring som upphör som förlustbringande efter 1.1.2020

Ifall försäkringen upphör som förlustbringande, kan förlusten dras av från andra skattepliktiga kapitalinkomster under det år försäkringen upphörde.

  • Exempel: I försäkringen har placerats sammanlagt 10 000 euro år 2016. Från försäkringen har inte gjorts delvisa uttag av sparbelopp. Försäkringen upphör år 2020 när försäkringens sparbelopp är 7 000 euro. Förlusten på 3 000 euro kan år 2020 dras av från andra skattepliktiga kapitalinkomster.

På motsvarande sätt är förlusten för ett kapitaliseringsavtal, som ett företag har tecknat, avdragsgill från inkomsten för den inkomstkälla, till vars tillgångar avtalet ansluter sig.