Perusturva Så här tar du i bruk tjänsterna för Smart livförsäkring

På dessa sidor hittar du anvisningar om hur du tar i bruk tjänsterna för Smart livförsäkring och får ut det bästa möjliga ur din försäkring.

Elektronisk hälsokontroll

Gör först en elektronisk hälsokontroll och du får veta ditt utgångsläge och din förväntade livslängd. Du får en rapport över kontrollen och tilläggsinformation om faktorer som påverkar din hälsa, såsom om risken för att insjukna i sjukdomar som förkortar livslängden och försämrar livskvaliteten.

Den bedömning av din hälsa och ditt välbefinnande som den elektroniska hälsokontrollen ger baserar sig på undersökningsresultat som fåtts genom att följa hälsotillståndet hos tiotusentals finländare*.

Du hittar den elektroniska hälsokontrollen och coachingen via mobilapplikationen för Smart livförsäkringen .

*Undersökningarna Finriski-, Autoklinikka- och Terveys 2000 Onnellisuuskysely, Kustannus Oy Duodecim (2011).

Coaching

Ta i bruk din elektroniska hälsotränare där du kan sätta mål och följa din utveckling!

Valbara träningsprogram:

  • Färdigheter för ett lyckligt liv
  • Utveckling av parförhållande
  • Hälsosam kost
  • Sömn
  • Viktkontroll
  • Motion
  • Alkoholanvändning
  • Att sluta röka

Kustannus Oy Duodecim producerar den elektroniska hälsokontrollen och coachingen.