Perusturva Så här tar du i bruk tjänsterna för Smart livförsäkring

På dessa sidor hittar du anvisningar om hur du tar i bruk tjänsterna för Smart livförsäkring och får ut det bästa möjliga ur din försäkring.

Grattis till ett bra val

Som ditt försäkringsbolag är vi måna om att du lever och mår bra. Smart livförsäkring är en servicehelhet som inkluderar olika tjänster för välbefinnande. Som vår kund får du:

Ekonomiskt skydd

Du får livförsäkringsskydd och/eller skydd vid arbetsoförmåga som skräddarsys enligt dina behov.

Kartläggning

Du får tillgång till en elektronisk hälsokontroll som erbjuds av Duodecim och med hjälp av den får du en bedömning av ditt nuvarande hälsotillstånd och din förväntade livslängd. Därefter kan du välja lämplig coaching i tjänsten för att förbättra ditt välbefinnande.

Verktyg för mätning

Du kan välja den mätapparat som passar dig bäst. Polar Loop 2 aktivitetsarmband (riktpris 69,90 €) eller Suunto pulsbälte (riktpris 80,00 €).

Uppföljning

Mobilapplikationen för Smart livförsäkring innehåller dina välbefinnandetjänster och du kan följa utvecklingen av de delområden du valt. Via applikationen får du information om välbefinnande och andra förmåner från LokalTapiolas samarbetspartners.

Möjlighet att delta

Vi försöker hitta sätt att uppmuntra våra kunder att ta hand om sin hälsa. Vi vill gärna ha respons från våra kunder och samlar uppgifter om hälsa och levnadsvanor för att utveckla Smart livförsäkring.


Visste du att dina levnadsvanor inverkan mera på din hälsa än gener och miljöfaktorer? Mera motion, tillräcklig syreupptagning och god nattsömn ökar antalet friska levnadsår.


Så här kommer du igång:

 1. Du får en inbjudan till din e-post till att använda mobilapplikationen Smart livförsäkring. Läs mer >>
 2. Godkänn användarvillkoren för Smart livförsäkring i samband med att du loggar in i mobilapplikationen. Detta innehåller samtycke till att överlåta uppgifter om hälsa och levnadsvanor till LokalTapiola inklusive uppgifter om aktivitet och sömn. Uppgifterna används inte individuellt utan som en helhet för att utveckla risklivförsäkringarna.

 3. Gör Duodecims elektroniska hälsokontroll. Hälsokontrollen kan du göra via mobilapplikationen. Läs mer >>

 4. Välj lämplig coaching för dig. Du kan börja flera program på en gång eller göra ett åt gången.

 5. Via mobilapplikationen beställer du mätapparaten som hör till Smart livförsäkring.

 6. Ta i bruk den mätapparat du valt: via din telefons applikationsaffär laddar du ner applikationen och ansluter mätapparaten till mobilapplikationen för Smart livförsäkring Du kan på dessa sidor läsa mera om ibruktagning av den mätapparat du valt.

 7. Ge oss respons.

 8. Håll dig aktiv och må bra!

För att få bästa möjliga nyttan av Smart livförsäkring, önskar vi att du:

 • Förbinder dig till att förbättra dina levnadsvanor, din hälsa och ditt välbefinnande
 • Gör en elektronisk Star hälsokontroll genast då du tecknar en Smart livförsäkring och regelbundet under Smart livförsäkringens giltighetstid. Med hjälp av hälsokontrollen kan du följa din hälsa och den inverkan en eventuell förändring i livsstil har på hälsan.
 • Använder den mätapparat du valt
 • Använder mobilapplikationen i anslutning till Smart livförsäkring
 • Aktivitet. Ger oss respons, vilket är viktigt för att utveckla Smart livförsäkring.

Smart livförsäkring ger resultat


Se också:

Henkivakuutus LähiTapiola
Smart livförsäkring

Livförsäkring för en person

LähiTapiola LokalTapiola
Olycksfallsförsäkring

Försäkra dig om att du eller dina närmaste får vård snabbt om olyckan är framme.

LähiTapiola LokalTapiola
Placeringsförsäkring

Vi på LokalTapiola kan erbjuda var och en förmåner för stora försäkringsbolagsinvesterare.

Ajankohtaista

Luovu paperista!

Älä mapita, ota käyttöösi sähköiset palvelut.

Lue lisää