Perusturva Tjänsterna för Smart livförsäkring

LokalTapiolas Smart livförsäkring kombinerar HyvinvointiHelppi och ekonomiskt skydd - livförsäkring, skydd vid arbetsoförmåga eller skydd vid allvarlig sjukdom. Du får avgiftsfri tillgång till HyvinvointiHelppi, vid sidan av det ekonomiska skyddet som försäkringen ger.

Ladda ner TerveysHelppi och börja använda HyvinvointiHelppi.

LähiTapiola LokalTapiola

LähiTapiola

Bli aktivare. Bli inspirerad. Gör gott för andra.

Visste du att dina levnadsvanor inverkar mera på din hälsa än gener och miljöfaktorer? Vi vill att du mår bra. Såhär kan du njuta av livet som den bästa versionen av dig själv. I HyvinvointiHelppi hittar du råd inom olika delområden för välbefinnandet. Du bestämmer, hurudan förändring du vill förverkliga.

  • Bli aktivare: mät, ställ upp mål - sov bra, ät rätt, rör på dig tillräckligt, sköt om ditt psykiska välbefinnande
  • Bli inspirerad av intressanta artiklar, uppgifter eller egna mätningsresultat som konkretiserar livsstilen och dess inverkan
  • Gör gott för andra: delta i utmaningar kring olika tema och dina resultat ökar välgörenhetspotten

Har du frågor om smart livförsäkring kan du kontakta kundtjänsten på nummer 09 453 8000.


Smart livförsäkring ger resultat

Livförsäkringsskyddet beviljas av LokalTapiola Ömsesidigt Livförsäkringsbolag. HyvinvointiHelppi är en avgiftsfri tilläggstjänst som erbjuds våra livförsäkringskunder och är inte en del av försäkringsavtalet. LokalTapiola har rätt att ändra innehållet i tjänsterna eller förmånerna. Kustannus Oy Duodecim producerar den elektroniska hälsokontrollen och självträningarna. Våra samarbetspartners producerar välbefinnandeinnehållet till tjänsten. Samarbetsparternas välbefinnandetjänster kan även fås direkt från tjänsteleverantören enligt villkoren för tjänsten.


Se också:

Henkivakuutus LähiTapiola
Smart livförsäkring

Livförsäkring för en person

LähiTapiola LokalTapiola
Olycksfallsförsäkring

Försäkra dig om att du eller dina närmaste får vård snabbt om olyckan är framme.

LähiTapiola LokalTapiola
Placeringsförsäkring

Vi på LokalTapiola kan erbjuda var och en förmåner för stora försäkringsbolagsinvesterare.

Ajankohtaista

Luovu paperista!

Älä mapita, ota käyttöösi sähköiset palvelut.

Lue lisää