Gå rakt till innehåll Gå rakt till sidfoten

Tjänsterna för Smart livförsäkring

LokalTapiolas Smart livförsäkring kombinerar MåBraHjälpen och ekonomiskt skydd - livförsäkring, skydd vid arbetsoförmåga eller skydd vid allvarlig sjukdom. Du får avgiftsfri tillgång till MåBraHjälpen, vid sidan av det ekonomiska skyddet som försäkringen ger.

Ladda ner TerveysHelppi och börja använda MåBraHjälpen.

Bli aktivare. Bli inspirerad. Gör gott för andra.

Visste du att dina levnadsvanor inverkar mera på din hälsa än gener och miljöfaktorer? Vi vill att du mår bra. Såhär kan du njuta av livet som den bästa versionen av dig själv. I MåBraHjälpen hittar du råd inom olika delområden för välbefinnandet. Du bestämmer, hurudan förändring du vill förverkliga.

  • Bli aktivare: mät, ställ upp mål - sov bra, ät rätt, rör på dig tillräckligt, sköt om ditt psykiska välbefinnande
  • Bli inspirerad av intressanta artiklar, uppgifter eller egna mätningsresultat som konkretiserar livsstilen och dess inverkan
  • Gör gott för andra: delta i utmaningar kring olika tema och dina resultat ökar välgörenhetspotten

Har du frågor om smart livförsäkring kan du kontakta kundtjänsten på nummer 09 453 8000.


Smart livförsäkring ger resultat

Livförsäkringsskyddet beviljas av LokalTapiola Ömsesidigt Livförsäkringsbolag. Smart livförsäkring kombinerar livförsäkringen och MåBraHjälpen. MåBraHjälpen är en avgiftsfri tilläggstjänst som erbjuds våra kunder och den blir inte en del av försäkringsavtalet. LokalTapiola har rätt att ändra innehållet i tjänsterna eller förmånerna. Kustannus Oy Duodecim producerar den elektroniska hälsokontrollen och självträningarna. Firstbeat livsstilsanalysen produceras av Firstbeat Technologies Oy. Våra samarbetspartners producerar välbefinnandeinnehåll till tjänsten. Samarbetsparternas välbefinnandetjänster kan även fås direkt från tjänsteleverantören enligt villkoren för tjänsten.


Se också:

Smart livförsäkring

Ajankohtaista

Luovu paperista!

Älä mapita, ota käyttöösi sähköiset palvelut.

Lue lisää