Ränteförmån

Ränteförmån är en buffert för sämre tider. Du kan börja spara med en liten summa varje månad eller med en större engångssumma och du vet i förväg hur mycket avkastning du kommer att få för nästa år. Ränteförmån är en förmån för LokalTapiolas kunder.

Ränteförmån - ett startpaket för sparande

Det lönar sig inte att skjuta upp att börja spara utan den rätta tidpunkten är just nu. Vi rekommenderar att alla har en egen personlig buffert för överraskande utgifter i livet. Det är skäl att åtminstone ha besparingar motsvarande två månadslöner i bufferten.

I Ränteförmånen kan du spara en buffert på högst 5 000 euro som motsvarar den genomsnittliga nettolönen för två månader för finländarna. Sparbeloppet kan samlas redan med 30 euro per månad eller så kan du lägga åt sidan större summor enligt din situation.

Fördelar med Ränteförmån

En ränta som fastställs årligen

På ditt sparbelopp betalar vi som kundåterbäring en ränta vars storlek vi årligen fastställer på förhand för nästa kalenderår. Du vet i förväg avkastningen för det kommande året. Kundåterbäringen som fastställts för år 2020 är 1,5 procent (1 procent efter kostnaderna).

En buffert för sämre tider

Med hjälp av bufferten kan du balansera inkomsterna och utgifterna i vardagen och bereda dig på överraskande, lite större utgifter. Samtidigt samlar du förmögenhet åt dig själv.

Flexibelt sparande

Du kan välja ett månatligt sparbelopp som passar dig. Sparbeloppet kan tas ut när som helst - du kan göra två uttag per år utan kostnader.

Ränteförmånen passar dig, om

 • du vill på en gång eller månatligen spara en
  buffert på 5 000 euro åt dig själv,
 • du vill lägga åt sidan en del av dina inkomster och få en stabil avkastning på dem,
 • du vill spara flexibelt och enkelt,
 • du strävar efter måttlig avkastning med liten
  risk,
 • du uppskattar möjligheten att i fortsättningen i
  samma avtal utöka ditt sparande och placerande
  även med andra placeringsobjekt.


Så här får du tillgång till Ränteförmånen

Som kund i LokalTapiola kan du lätt ingå avtal i LokalTapiolas Livstrygghetsapplikation. Efter detta kan du följa utvecklingen för dina besparingar i applikationen och i vår nättjänst.
 1. Ladda ner Livstrygghetsapplikationen till din mobil från en applikationsaffär.

 2. Du hittar Ränteförmånen under delen Ekonomi.

 3. Bekanta dig med produktens egenskaper, svara på frågorna som ställs och gör din egen sparplan.

 4. Underteckna avtalet elektroniskt.

 5. Börja spara i Ränteförmån.

LähiTapiola

LähiTapiola LokalTapiola


Är du ännu inte kund hos oss eller vill du placera ett större belopp?

Ränteförmånen erbjuds bara åt LokalTapiolas kunder. Om du ännu inte är kund hos oss, kan du här bekanta dig med vårt utbud.

Om du vill placera mer än 5 000 euro, kan du lämna en kontaktbegäran, så kontaktar vi dig.

Vad är Ränteförmån?

Vad är Ränteförmån?

Ränteförmånen är ett placeringsobjekt med beräkningsränta som anslutits till LokalTapiolas placeringsförsäkring vars sparbelopp krediteras med en eventuell kundåterbäring som årligen fastställs på förhand. Placeringsförsäkringen är avsedd för långsiktigt sparande. Den rekommenderade innehavstiden är minst fem år. Bekanta dig också med materialet för Ränteförmån - med produktfakta, villkoren och materialet om placeringsobjekt.

Hur får jag Ränteförmånen i bruk?

Ränteförmånen är endast tillgänglig via LokalTapiolas Livstrygghetsapplikation. I applikationen utreder vi att Ränteförmånen motsvarar dina mål för sparande.

Hurdan avkastning får jag på mina besparingar?

Avkastningen på Ränteförmånen bildas av LokalTapiola Räntegottgörelse dvs. av beräkningsräntan som är noll procent samt av den eventuella kundåterbäringen. Vi fastställer årligen på förhand kundåterbäringen för nästa kalenderår. Den fastställda kundåterbäringen för år 2019 är 2,2 procent och den fastställda kundåterbäringen för år 2020 är 1,5 procent.

Hur kan jag lyfta mina besparingar?

Du kan när som helst ta ut en del eller alla dina tillgångar i LokalTapiolas nättjänst. Från ditt avtal kan du göra två uttag per kalenderår utan kostnader. För ett tredje uttag av sparbelopp debiterar vi en handläggningsavgift. För uppsägning av avtal debiteras inga avgifter. Beakta dock, att efter ett delvist uttag måste sparbeloppet minst uppgå till 150 euro.

Material

Kostnader

Den årliga totalkostnaden är 0,5 % som är förvaltningsavgiften för försäkringsavtalet. Du kan göra två uttag av sparbelopp per år utan kostnader. För uttagen avdras efter detta en expeditionsavgift på 24,50 euro.

Att beakta om Ränteförmån

Dina besparingar krediteras årligen med en eventuell kundåterbäring som årligen fastställs på förhand för nästa år. Kundåterbäringens belopp kan variera från år till år och det kan även vara 0 procent. De fastställda kundåterbäringarna är ingen garanti för kundåterbäringsnivåerna för kommande år.

Ränteförmån är ett placeringsobjekt med liten risk. Du kan förlora ditt sparbelopp helt eller delvist bara om LokalTapiola Ömsesidigt Livförsäkringsbolag skulle bli insolvent. Ditt sparbelopp skyddas av de noggranna solvensgränserna som reglerar försäkringsbolagens solvens. Sparbeloppet är inte skyddat med insättningsgaranti och inte heller med ett skydd enligt Ersättningsfonden för investerare.

Före du fattar ett placeringsbeslut ska du bekanta dig med materialet om placeringsförsäkring och Ränteförmån som du hittar under rubriken Material på denna sida.

Placeringsförsäkringen erbjuds av LokalTapiola Ömsesidigt Livförsäkringsbolag.


Läs mer