Gå rakt till innehåll Gå rakt till sidfoten

LokalTapiola Realränta

Placeringsfonden LokalTapiola Realränta lämpar sig för sparare och placerare som vill placera i inflationsanknutna obligationer på ett lätt och diversifierat sätt.

Börja spara i fonder eller gör lätt tilläggsplaceringar på nätet. Klicka på Köp och identifiera dig med dina nätbankskoder eller mobil ID. Om du vill få personlig betjäning kan du ringa kundtjänsten på nummer 09 453 8500 (måndag-fredag kl. 9-17).

Beskrivning av fonden

LokalTapiola Realränta placerar i ränteplaceringar i euro i Europa och övriga OECD-länder. Placeringsobjekten är i huvudsak inflationslänkade skuldebrev av hög kvalitet emitterade av stater, kommuner och andra offentliga samfund.

Målet för fonden Realränta är ökning av fondandelarnas värde på medellång sikt. Vi strävar efter att uppnå målet genom aktiv portföljförvaltning. Vi rekommenderar en placeringstid på minst 3 år.

Information till placeraren.

LokalTapiolas räntefonder

Förväntad avkastning och risk