Sijoitusrahastot LocalTapiola Realränta

LokalTapiola

Placeringsfonden LokalTapiola Realränta placerar i högklassiga, inflationsbundna obligationer. Gör fondteckning med dina egna nätbankskoder eller genom att ringa telefontjänsten på nummer 09 453 8500 (mån-fre kl. 9-17).

I ett nötskal

LokalTapiola Realränta placerar i ränteplaceringar i euro i Europa och övriga OECD-länder. Placeringsobjekten är i huvudsak inflationslänkade skuldebrev av hög kvalitet emitterade av stater, kommuner och andra offentliga samfund.

Målet för fonden Realränta är ökning av fondandelarnas värde på medellång sikt. Vi strävar efter att uppnå målet genom aktiv portföljförvaltning. Vi rekommenderar en placeringstid på minst 3 år.

Information till placeraren.

Riskiluokka:

1 2 3 4 5 6 7

LokalTapiolas räntefonder

Förväntad avkastning och risk