Sijoitusrahastot LokalTapiola Nordlig Företagsränta

LokalTapiola

Tillgångarna i placeringsfonden LokalTapiola Nordlig Företagsränta placeras huvudsakligen i nordiska företags masslån. Gör fondteckning med dina egna nätbankskoder eller genom att ringa telefontjänsten på nummer 09 453 8500 (mån-fre kl. 9-17).

I ett nötskal

Tillgångarna i placeringsfonden LokalTapiola Nordlig Företagsränta placeras huvudsakligen i nordiska företags masslån. Placeringar kan också göras i bankers placeringscertifikat och övriga masslån. För att möjliggöra stora likvida placeringar i masslån och för diversifieringen kan placeringar också göras i företagsobligationer i övriga OECD-länder i norra Europa, såsom Estland, Tyskland och Holland samt i lån utgivna av stater och offentliga samfund i området. Fondens ränterisk är i regel 1–6 år.

Målet med fonden Nordlig Företagsränta är att öka värdet på fondandelarna på lång sikt. Målet eftersträvas genom aktiv portföljförvaltning.

Riskklass:

1 2 3 4 5 6 7

LokalTapiolas räntefonder

Förväntad avkastning och risk