Sijoitusrahastot LokalTapiola Nordlig Företagsränta

LokalTapiola

Tillgångarna i placeringsfonden LokalTapiola Nordlig Företagsränta placeras huvudsakligen i nordiska företags masslån. Gör fondteckning med dina egna nätbankskoder eller genom att ringa telefontjänsten på nummer 09 453 8500 (mån-fre kl. 9-17).

I ett nötskal

Tillgångarna i placeringsfonden LokalTapiola Nordlig Företagsränta placeras huvudsakligen i nordiska företags masslån. Placeringar kan också göras i bankers placeringscertifikat och övriga masslån. För att möjliggöra stora likvida placeringar i masslån och för diversifieringen kan placeringar också göras i företagsobligationer i övriga OECD-länder i norra Europa, såsom Estland, Tyskland och Holland samt i lån utgivna av stater och offentliga samfund i området. Fondens ränterisk är i regel 1–6 år.

Målet med fonden Nordlig Företagsränta är att öka värdet på fondandelarna på lång sikt. Målet eftersträvas genom aktiv portföljförvaltning.

Bekanta dig med fondens broschyrer, stadgar och rapporter.

Riskklass:

1 2 3 4 5 6 7

LokalTapiolas räntefonder

Förväntad avkastning och risk