Sijoitusrahastot LokalTapiola Nordlig Företagsränta

LokalTapiola

Tillgångarna i placeringsfonden LokalTapiola Nordlig Företagsränta placeras huvudsakligen i nordiska företags masslån. Gör fondteckning med dina egna nätbankskoder eller genom att ringa telefontjänsten på nummer 09 453 8500 (mån-fre kl. 9-17).