Gå rakt till innehåll Gå rakt till sidfoten

LokalTapiola Långränta

Placeringsfonden LokalTapiola Långränta lämpar sig för sparare och placerare som vill placera i staters och andra offentliga samfunds ränteobjekt på ett lätt och diversifierat sätt.

Börja spara i fonder eller gör lätt tilläggsplaceringar på nätet. Klicka på Köp och identifiera dig med dina nätbankskoder eller mobil ID. Om du vill få personlig betjäning kan du ringa kundtjänsten på nummer 09 453 8500 (måndag-fredag kl. 9-17).

Beskrivning av fonden

Placeringsfonden LokalTapiola Långränta placerar i ränteavkastande värdepapper i Europa och övriga OECD-länder. Fondens ränterisk är i regel 2–10 år.

Fondens placeringar har bra kreditrating eftersom placeringarna görs huvudsakligen i värdepapper som emitterats av stater, kommuner och andra offentliga samfund. Fonden kan även placera i sådana masslån som har säkerhet (s.k. covered bond) som tryggar placerarnas ställning.

Målet för fonden Långränta är ökning av fondandelarnas värde på medellång sikt. Vi strävar efter att uppnå målet genom aktiv portföljförvaltning.

Bekanta dig med fondens broschyrer, stadgar och rapporter.

LokalTapiolas räntefonder

Förväntad avkastning och risk