Sijoitusrahastot LokalTapiola Långränta

LokalTapiola

Placeringsfonden LokalTapiola Långränta placerar i ränteavkastande värdepapper i Europa och övriga OECD-länder. Du kan teckna andelar i fonden i nättjänsten, genom att ringa kundtjänsten för Spar och placering tel. 09 453 8500 eller genom att kontakta kontoret närmast dig. Länken till nättjänsten hittar du under knappen Teckna fonder.