Sijoitusrahastot LokalTapiola Långränta

LokalTapiola

Placeringsfonden LokalTapiola Långränta placerar i ränteavkastande värdepapper i Europa och övriga OECD-länder.

Du kan teckna andelar i fonden i nättjänsten eller genom att ringa kundtjänsten för Spar och placering tel. 09 453 8500. Länken till nättjänsten hittar du under knappen Köp.