Sijoitusrahastot LokalTapiola Kortränta

LokalTapiola

Placeringsfonden LokalTapiola Kortränta placerar i kortfristiga placeringar som huvudsakligen är kortare än ett år. Fondens placeringar har bra kreditrating. Gör fondteckning med dina egna nätbankskoder eller genom att ringa telefontjänsten på nummer 09 453 8500 (mån-fre kl. 9-17).

I ett nötskal

Placeringsfonden LokalTapiola Kortränta placerar i kortfristiga placeringar som huvudsakligen är kortare än ett år. Fondens placeringar har bra kreditrating.

Placeringsobjekten utgörs huvudsakligen av företagscertifikat, bankers placeringscertifikat, masslån med rörlig ränta samt staters skuldförbindelser i Europa och övriga OECD-länder.

Fonden Kortränta har som mål är att upprätthålla värdet på placeringstillgångarna samt uppnå stabil avkastningsutveckling även under en kort period. Vi strävar efter att uppnå målet genom aktiv portföljförvaltning.

Bekanta dig med fondens broschyrer, stadgar och rapporter

Riskklass:

1 2 3 4 5 6 7

LokalTapiolas räntefonder

Förväntad avkastning och risk