Sijoitusrahastot LokalTapiola Företagsränta

LokalTapiola

Placeringsfonden LokalTapiola Företagsränta placerar i ränteavkastande värdepapper i Europa och övriga OECD-länder. Gör fondteckning med dina egna nätbankskoder eller genom att ringa telefontjänsten på nummer 09 453 8500 (mån-fre kl. 9-17).

I ett nötskal

Placeringsfonden LokalTapiola Företagsränta placerar i ränteavkastande värdepapper i Europa och övriga OECD-länder. Fondens ränterisk är i regel 2–10 år. Fondens tillgångar placeras i värdepapper emitterade av företag med bra kreditrating, stater, kommuner och andra offentliga samfund.

Målet för fonden Företagsränta är ökning av fondandelarnas värde på medellång sikt. Vi strävar efter att uppnå målet genom aktiv portföljförvaltning.

Bekanta dig med fondens broschyrer, stadgar och rapporter.

Riskklass:

1 2 3 4 5 6 7

LokalTapiolas räntefonder

Förväntad avkastning och risk