Gå rakt till innehåll Gå rakt till sidfoten

LokalTapiola ESG Nordlig Företagsränta

Placeringsfonden LokalTapiola ESG Nordlig Företagsränta lämpar sig för sparare och placerare som vill placera i nordiska företags obligationer på ett lätt och diversifierat sätt.

Börja spara i fonder eller gör lätt tilläggsplaceringar på nätet. Klicka på köp och identifiera dig med dina nätbankskoder eller mobil ID. Om du vill få personlig betjäning kan du ringa kundtjänsten på nummer 09 453 8500 (måndag-fredag kl. 9-17).

I ett nötskal

Tillgångarna i placeringsfonden LokalTapiola ESG Nordlig Företagsränta placeras huvudsakligen i nordiska företags masslån. Placeringar kan också göras i bankers placeringscertifikat och övriga masslån. För att möjliggöra stora likvida placeringar i masslån och för diversifieringen kan placeringar också göras i företagsobligationer i övriga OECD-länder i norra Europa, såsom Estland, Tyskland och Holland samt i lån utgivna av stater och offentliga samfund i området. Fondens ränterisk är i regel 1–6 år.

Målet med fonden ESG Nordlig Företagsränta är att öka värdet på fondandelarna på lång sikt. Målet eftersträvas genom aktiv portföljförvaltning.

Bekanta dig med fondens broschyrer, stadgar och rapporter.

LokalTapiolas räntefonder

Förväntad avkastning och risk