Gå rakt till innehåll Gå rakt till sidfoten

LokalTapiola ESG Företagsränta

Placeringsfonden LokalTapiola ESG Företagsränta lämpar sig för sparare och placerare som vill placera i företagsobligationer på ett lätt och diversifierat sätt.

Börja spara i fonder eller gör lätt tilläggsplaceringar på nätet. Klicka på köp och identifiera dig med dina nätbankskoder eller mobil ID. Om du vill få personlig betjäning kan du ringa kundtjänsten på nummer 09 453 8500 (måndag-fredag kl. 9-17).

I ett nötskal

Placeringsfonden LokalTapiola ESG Företagsränta placerar i ränteavkastande värdepapper i Europa och övriga OECD-länder. Fondens ränterisk är i regel 2–10 år. Fondens tillgångar placeras i värdepapper emitterade av företag med bra kreditrating, stater, kommuner och andra offentliga samfund.

Målet för fonden ESG Företagsränta är ökning av fondandelarnas värde på medellång sikt. Vi strävar efter att uppnå målet genom aktiv portföljförvaltning.

Bekanta dig med fondens broschyrer, stadgar och rapporter.

LokalTapiolas räntefonder

Förväntad avkastning och risk