Sijoitusrahastot LokalTapiola 2035

LokalTapiola

Placeringsfonden LokalTapiola 2035 är en blandfond som via olika underfonder placerar tillgångarna globalt på ränte- och aktiemarknader. Gör fondteckning med dina egna nätbankskoder eller genom att ringa telefontjänsten på nummer 09 453 8500 (mån-fre kl. 9-17).

I ett nötskal

Placeringsfonden LokalTapiola 2035 är en blandfond som via olika underfonder placerar tillgångarna globalt på ränte- och aktiemarknader.

Årtalet i fondnamnet anger målåret. Till en början placeras största delen av tillgångarna i aktier eftersom placeringstiden är lång. Man strävar efter att säkra avkastningen som influtit från aktieplaceringar genom att öka andelen ränteplaceringar med mindre risk när målåret närmar sig. Efter målåret innehåller fonden endast ränteplaceringar.

LokalTapiolas målfonder strävar efter en så bra avkastning som möjligt till målåret. Målet eftersträvas genom aktiv portföljförvaltning.

Bekanta dig med fondens broschyrer, stadgar och rapporter

Riskklass:

1 2 3 4 5 6 7

LokalTapiola Blandfonder

Förväntad avkastning och risk