Gå rakt till innehåll Gå rakt till sidfoten

LokalTapiola 2025

Placeringsfonden LokalTapiola 2025 lämpar sig för sparare och placerare som har ett klart målår och som vill placera globalt på ränte- och aktiemarknaderna.

Börja spara i fonder eller gör lätt tilläggsplaceringar på nätet. Klicka på Köp och identifiera dig med dina nätbankskoder eller mobil ID. Om du vill få personlig betjäning kan du ringa kundtjänsten på nummer 09 453 8500 (måndag-fredag kl. 9-17).

Beskrivning av fonden

Placeringsfonden LokalTapiola 2025 är en blandfond som via olika underfonder placerar tillgångarna globalt på ränte- och aktiemarknader.

Årtalet i fondnamnet anger målåret. Till en början placeras största delen av tillgångarna i aktier eftersom placeringstiden är lång. Man strävar efter att säkra avkastningen som influtit från aktieplaceringar genom att öka andelen ränteplaceringar med mindre risk när målåret närmar sig. Efter målåret innehåller fonden endast ränteplaceringar.

LokalTapiolas målfonder strävar efter en så bra avkastning som möjligt till målåret. Målet eftersträvas genom aktiv portföljförvaltning.

Bekanta dig med fondens broschyrer, stadgar och rapporter.

LokalTapiola Blandfonder

Förväntad avkastning och risk