LokalTapiola Växande Marknader

LokalTapiola

Placeringsfonden LokalTapiola Växande Marknader lämpar sig för sparare och placerare som vill placera på tillväxtaktiemarknaderna på ett lätt och diversifierat sätt.

Börja spara i fonder eller gör lätt tilläggsplaceringar på nätet. Klicka på Köp och identifiera dig med dina nätbankskoder eller mobil ID. Om du vill få personlig betjäning kan du ringa kundtjänsten på nummer 09 453 8500 (måndag-fredag kl. 9-17).

I ett nötskal

Placeringsfonden LokalTapiola Växande Marknader placerar tillgångarna globalt via underfonder på aktiemarknader i tillväxtländer. Placeringsobjekten utgörs av placeringsfonder av diverse kapitalförvaltare som koncentrerar sig på antingen placeringsstilar eller geografiska områden. Tillgångarna i de fonder som utgör placeringsobjekt placeras
huvudsakligen i Östeuropa, Asien, Sydamerika, Mellanöstern och Afrika.

Tillväxtmarknaderna är ofta relaterade till fler risker, bland annat valutakursrisk, politiska risker och risker som är relaterade till värdepappersmarknadens funktion.

Bekanta dig med fondens broschyrer, stadgar och rapporter.

Riskklass:

1 2 3 4 5 6 7

LokalTapiola Aktiefonder

Förväntad avkastning och risk