Sijoitusrahastot LokalTapiola Växande Marknader

LokalTapiola

Placeringsfonden LokalTapiola Växande Marknader placerar tillgångarna globalt via underfonder på aktiemarknader i tillväxtländer. Gör fondteckning med dina egna nätbankskoder eller genom att ringa telefontjänsten på nummer 09 453 8500 (mån-fre kl. 9-17).

I ett nötskal

Placeringsfonden LokalTapiola Växande Marknader placerar tillgångarna globalt via underfonder på aktiemarknader i tillväxtländer. Placeringsobjekten utgörs av placeringsfonder av diverse kapitalförvaltare som koncentrerar sig på antingen placeringsstilar eller geografiska områden. Tillgångarna i de fonder som utgör placeringsobjekt placeras
huvudsakligen i Östeuropa, Asien, Sydamerika, Mellanöstern och Afrika.

Tillväxtmarknaderna är ofta relaterade till fler risker, bland annat valutakursrisk, politiska risker och risker som är relaterade till värdepappersmarknadens funktion.

Bekanta dig med fondens broschyrer, stadgar och rapporter.

Riskklass:

1 2 3 4 5 6 7

LokalTapiola Aktiefonder

Förväntad avkastning och risk