Sijoitusrahastot LokalTapiola Växande Marknader

LokalTapiola

Placeringsfonden LokalTapiola Växande Marknader placerar tillgångarna globalt via underfonder på aktiemarknader i tillväxtländer. Gör fondteckning med dina egna nätbankskoder eller genom att ringa telefontjänsten på nummer 09 453 8500 (mån-fre kl. 9-17).

I ett nötskal

Placeringsfonden LokalTapiola Växande Marknader placerar tillgångarna globalt via underfonder på aktiemarknader i tillväxtländer. Placeringsobjekten utgörs av placeringsfonder av diverse kapitalförvaltare som koncentrerar sig på antingen placeringsstilar eller geografiska områden. Tillgångarna i de fonder som utgör placeringsobjekt placeras
huvudsakligen i Östeuropa, Asien, Sydamerika, Mellanöstern och Afrika.

Tillväxtmarknaderna är ofta relaterade till fler risker, bland annat valutakursrisk, politiska risker och risker som är relaterade till värdepappersmarknadens funktion.

Riskklass:

1 2 3 4 5 6 7

LokalTapiola Aktiefonder

Förväntad avkastning och risk