Sijoitusrahastot LokalTapiola Välfärd

LokalTapiola

Placeringsfonden LokalTapiola Välfärd placerar tillgångarna globalt på aktiemarknaderna. Fondens tema är välfärd och fonden placerar tillgångarna i företag som drar nytta av utvecklingen av människans och miljöns välfärd. De företag som utgör placeringsobjekt är verksamma t.ex. inom branscherna hälsovård, miljötjänster och miljöteknologi samt fritidsprodukter och fritidstjänster. Du kan teckna andelar i fonden i nättjänsten, genom att ringa kundtjänsten för Spar och placering tel. 09 453 8500 eller genom att kontakta kontoret närmast dig. Länken till nättjänsten hittar du under knappen Teckna fonder.

I ett nötskal

Placeringsfonden LokalTapiola Välfärd placerar tillgångarna globalt på aktiemarknaderna. Fondens tema är välfärd och fonden placerar tillgångarna i företag som drar nytta av utvecklingen av människans och miljöns välfärd. De företag som utgör placeringsobjekt är verksamma t.ex. inom branscherna hälsovård, miljötjänster och miljöteknologi samt fritidsprodukter och fritidstjänster.

Temat välfärd erbjuder både tillväxt och stabilitet. Som ett resultat av långsiktig och omsorgsfull egen analys eftersträvar fonden att välja företag med innovativ produktutveckling, stark ställning på marknaden och goda tillväxtmöjligheter. Företagen ska uppfylla de uppställda kriterierna beträffande värdering och balansräkningens struktur.

Målet för fonden Välfärds placeringsverksamheten är att öka värdet på fondandelarna på lång sikt. Vi strävar efter att uppnå målet genom aktiv portföljförvaltning.

Bekanta dig med fondens broschyrer, stadgar och rapporter.

Riskklass:

1 2 3 4 5 6 7

LokalTapiola Aktiefonder

Förväntad avkastning och risk