LokalTapiola USA Marknad

LokalTapiola

Placeringsfonden LokalTapiola USA Marknad lämpar sig för sparare och placerare som vill placera på aktiemarknaderna i USA på ett förmånligt och diversifierat sätt.

Börja spara i fonder eller gör lätt tilläggsplaceringar på nätet. Klicka på Köp och identifiera dig med dina nätbankskoder eller mobil ID. Om du vill få personlig betjäning kan du ringa kundtjänsten på nummer 09 453 8500 (måndag-fredag kl. 9-17).

I ett nötskal

Placeringsfonden LokalTapiola USA Marknad är en aktiefond som förvaltas aktivt och som placerar tillgångarna i bolag eller företag som noterats i USA, vilka har en avsevärd del av affärsverksamheten i USA. Som placeringsobjekt finns de 400 största företagen enligt marknadsvärde inom alla elva branscher: energi, finanstjänster, fastigheter, konsumtionsvaror och –tjänster, dagligvaror, basindustri, teknologi, telekommunikation, industriella tjänster, hälsovård samt kollektiva nyttigheter. Betoningen av placeringsobjekten görs på basis av kapitalförvaltarens dvs. LokalTapiola Kapitalförvaltnings kvantitativa placeringsmodell och analyser. Med hjälp av den kvantitativa modellen strävar fondens kapitalförvaltare efter att uppnå bra avkastning med låga kostnader. I fondens riskhantering drar man nytta av placeringarnas effektiva diversifiering. Fondens mål är att öka fondandelarnas värde på lång sikt.

Bekanta dig med fondens broschyrer, stadgar och rapporter.

Riskklass

1 2 3 4 5 6 7

LokalTapiola Aktiefonder

Förväntad avkastning och risk