Sijoitusrahastot LokalTapiola Tillväxt

LokalTapiola

Placeringsfonden LokalTapiola Tillväxt placerar tillgångarna globalt på aktiemarknaderna. Fondens placeringsobjekt är företag som förväntas växa kraftigt i framtiden. Sådana företag kan bl.a. utnyttja tekniska innovationer och tillväxten på marknadsområdet eller delta i strukturella ändringar i branschen. Du kan teckna andelar i fonden i nättjänsten, genom att ringa kundtjänsten för Spar och placering tel. 09 453 8500 eller genom att kontakta kontoret närmast dig. Länken till nättjänsten hittar du under knappen Teckna fonder.

I ett nötskal

Placeringsfonden LokalTapiola Tillväxt placerar tillgångarna globalt på aktiemarknaderna. Fondens placeringsobjekt är företag som förväntas växa kraftigt i framtiden. Sådana företag kan bl.a. utnyttja tekniska innovationer och tillväxten på marknadsområdet eller delta i strukturella ändringar i branschen.

Placeringsobjekt är huvudsakligen aktier i 30-40 noggrant utvalda bolag som ger en bra spridning i olika branscher och geografiska områden. Fonden eftersträvar bra avkastning genom självständigt och analytiskt val av företag. Index styr inte valet av placeringsobjekt. Företagen uppföljs noggrant utgående från bl.a. tillväxt, lönsamhet och balansstruktur. Varje placeringsobjekt analyseras även ur ett ansvarsperspektiv.

Fondens mål är att öka fondandelarnas värde på lång sikt. Fonden eftersträvar en jämn avkastningsutdelning på avkastningsandelar. Vi strävar efter att uppnå målet genom aktiv portföljförvaltning. Aktierna väljs på basis av en noggrann och långsiktig analys.

Bekanta dig med fondens broschyrer, stadgar och rapporter.

Riskklass:

1 2 3 4 5 6 7

LokalTapiola Aktiefonder

Förväntad avkastning och risk