Sijoitusrahastot LokalTapiola Tillväxt

LokalTapiola

Placeringsfonden LokalTapiola Tillväxt placerar tillgångarna globalt på aktiemarknaderna. Fondens placeringsobjekt är företag som förväntas växa kraftigt i framtiden. Sådana företag kan bl.a. utnyttja tekniska innovationer och tillväxten på marknadsområdet eller delta i strukturella ändringar i branschen. Du kan teckna andelar i fonden i nättjänsten, genom att ringa kundtjänsten för Spar och placering tel. 09 453 8500 eller genom att kontakta kontoret närmast dig. Länken till nättjänsten hittar du under knappen Teckna fonder.