Sijoitusrahastot LokalTapiola Skandinavien

LokalTapiola

Placeringsfonden LokalTapiola Skandinaviens placeringar görs i bolag som noterats i Skandinavien eller i företag som har en stor del av sin verksamhet i Skandinavien (exklusive Finland). Gör fondteckning med dina egna nätbankskoder eller genom att ringa telefontjänsten på nummer 09 453 8500 (mån-fre kl. 9-17).

I ett nötskal

Placeringsfonden LokalTapiola Skandinaviens placeringar görs i bolag som noterats i Skandinavien eller i företag som har en stor del av sin verksamheti Skandinavien (exklusive Finland). I fonden finns i regel 30-40 noggrant utvalda bolag. Med sektor diversifiering som är mer balanserad än marknadsindex försöks nå bättre avkastning och risk-avkastnings förhållande än vad marknad skulle ge.

Varje placeringsobjekt analyseras även ur ett ansvarsperspektiv.

Fonden kan placera i derivatavtal för att främja effektiv portföljförvaltning eller skydda placeringar mot ogynnsamma marknadsförändringar. Skandinavien-fonden lämpar sig för en placerare som är beredd att acceptera risker som är relaterade till aktiemarknaderna.

Skandinavien-fonden har som mål att öka värdet på fondandelarna på lång sikt. Vi strävar efter att uppnå målet genom aktiv portföljförvaltning.

Bekanta dig med fondens broschyrer, stadgar och rapporter.

Riskklass:

1 2 3 4 5 6 7

LokalTapiola Aktiefonder

Förväntad avkastning och risk