Sijoitusrahastot LokalTapiola Konsument

LokalTapiola

Placeringsfonden LokalTapiola Konsument placerar tillgångarna globalt på aktiemarknaderna. Fondens placeringsobjekt är företag som tillverkar, marknadsför eller distribuerar livsmedel, daglig- och kapitalvaror eller tjänster relaterade till dem till konsumenter. Gör fondteckning med dina egna nätbankskoder eller genom att ringa telefontjänsten på nummer 09 453 8500 (mån-fre kl. 9-17).

I ett nötskal

Placeringsfonden LokalTapiola Konsument placerar tillgångarna globalt på aktiemarknaderna. Fondens placeringsobjekt är företag som tillverkar, marknadsför eller distribuerar livsmedel, daglig- och kapitalvaror eller tjänster relaterade till dem till konsumenter.

Placeringsobjekt är huvudsakligen aktier i 30-40 noggrant utvalda bolag som ger en bra diversifiering i olika företag och geografiska områden. Eftersom tillgångarna placeras i flera branscher och geografiska områden är fondens allokering mer omfattande och stabilare än hos rena branschfonder.

Fonden eftersträvar bra avkastning genom självständigt och analytiskt val av företag. Index styr inte valet av placeringsobjekt. Företagen uppföljs noggrant utgående från bl.a. tillväxt, lönsamhet och balansstruktur. Varje placeringsobjekt analyseras även ur ett ansvarsperspektiv.

Fondens mål är att öka fondandelarnas värde på lång sikt. Vi strävar efter att uppnå målet genom aktiv portföljförvaltning. Aktierna väljs på basis av en noggrann och långsiktig analys.

Bekanta dig med fondens broschyrer, stadgar och rapporter.

Riskklass:

1 2 3 4 5 6 7

LokalTapiola Aktiefonder

Förväntad avkastning och risk