Sijoitusrahastot LokalTapiola Infra

LokalTapiola

Placeringsfonden LokalTapiola Infra placerar tillgångarna globalt på aktiemarknaderna. Fonden placerar i företag som deltar i infrastrukturprojekt eller drar nytta av sådana projekt, äger infrastruktur eller bedriver infrastrukturrelaterad affärsverksamhet. Gör fondteckning med dina egna nätbankskoder eller genom att ringa telefontjänsten på nummer 09 453 8500 (mån-fre kl. 9-17).

I ett nötskal

Placeringsfonden LokalTapiola Infra placerar tillgångarna globalt på aktiemarknaderna. Fonden placerar i företag som deltar i infrastrukturprojekt eller drar nytta av sådana projekt, äger infrastruktur eller bedriver infrastrukturrelaterad affärsverksamhet.
Sådana företag är bl.a. allmännyttiga bolag, infrastruktur- och miljökonsulter, fastighetsbolag, bolag som erbjuder fastighetsservice, tekniska tjänster och flygplatsservice, logistikföretag, byggbolag, järnvägar, hamnar och vägbolag.

Placeringsobjekt är huvudsakligen aktier i 30-40 noggrant utvalda bolag som ger en bra diversifiering i olika företag och geografiska områden. Eftersom tillgångarna placeras i flera branscher och geografiska områden är fondens allokering mer omfattande än hos rena branschfonder och därmed eftersträvar fonden också en stabilare värdeutveckling. Fonden eftersträvar bra avkastning genom självständigt och analytiskt val av företag. Index styr inte valet av placeringsobjekt. Företagen uppföljs noggrant utgående från bl.a. kassaflöde, lönsamhet och balansstruktur. Varje placeringsobjekt analyseras även ur ett ansvarsperspektiv.

Bekanta dig med fondens broschyrer, stadgar och rapporter.

Riskklass:

1 2 3 4 5 6 7

LokalTapiola Aktiefonder

Förväntad avkastning och risk