Sijoitusrahastot LokalTapiola Europa Marknad

LokalTapiola

Placeringsfonden LokalTapiola Europa Marknad placerar sina tillgångar kostnadseffektivt och diversifierat på aktiemarknaderna i Europa. Gör fondteckning med dina egna nätbankskoder eller genom att ringa telefontjänsten på nummer 09 453 8500 (mån-fre kl. 9-17).

I ett nötskal

Placeringsfonden LokalTapiola Europa Marknad är en aktiefond som förvaltas aktivt och som placerar tillgångarna i bolag eller företag som noterats i Europa, vilka har en avsevärd del av affärsverksamheten i Europa. Som placeringsobjekt finns de 400 största företagen enligt marknadsvärde inom alla elva branscher: energi, finanstjänster, fastigheter, konsumtionsvaror och –tjänster, dagligvaror, basindustri, teknologi, telekommunikation, industriella tjänster, hälsovård samt kollektiva nyttigheter. Betoningen av placeringsobjekten görs på basis av kapitalförvaltarens dvs. LokalTapiola Kapitalförvaltnings kvantitativa placeringsmodell och analyser. Med hjälp av den kvantitativa modellen strävar fondens kapitalförvaltare efter att uppnå bra avkastning med låga kostnader. I fondens riskhantering drar man nytta av placeringarnas effektiva diversifiering. Fondens mål är att öka fondandelarnas värde på lång sikt.

Bekanta dig med fondens broschyrer, stadgar och rapporter.

Riskklass

1 2 3 4 5 6 7

LokalTapiola Aktiefonder

Förväntad avkastning och risk