Gå rakt till innehåll Gå rakt till sidfoten

LokalTapiola Europa Marknad

Placeringsfonden LokalTapiola Europa Marknad lämpar sig för sparare och placerare som vill placera på aktiemarknaderna i Europa på ett förmånligt och diversifierat sätt.

Börja spara i fonder eller gör lätt tilläggsplaceringar på nätet. Klicka på Köp och identifiera dig med dina nätbankskoder eller mobil ID. Om du vill få personlig betjäning kan du ringa kundtjänsten på nummer 09 453 8500 (måndag-fredag kl. 9-17).


Beskrivning av fonden

Placeringsfonden LokalTapiola Europa Marknad är en aktiefond som förvaltas aktivt och som placerar tillgångarna i bolag som noterats i Europe eller i företag som har en avsevärd del av affärsverksamheten i Europa. Som placeringsobjekt finns de 300 största företagen enligt marknadsvärde inom alla elva branscher: energi, finanstjänster, fastigheter, konsumtionsvaror och –tjänster, dagligvaror, basindustri, teknologi, telekommunikation, industriella tjänster, hälsovård samt kollektiva nyttigheter. Placeringsobjektens vikt i portföljen baserar sig på kapitalförvaltarens dvs. LokalTapiola Kapitalförvaltnings kvantitativa placeringsmodell och analyser. Med hjälp av den kvantitativa modellen strävar fondens kapitalförvaltare efter att uppnå bra avkastning med låga kostnader. I fondens riskhantering drar man nytta av placeringarnas effektiva diversifiering. Fondens mål är att öka fondandelarnas värde på lång sikt.

Denna finansiella produkts underliggande investeringar beaktar inte EU-kriterierna för miljömässigt håll-bara ekonomiska verksamheter.

Bekanta dig med fondens broschyrer, stadgar och rapporter.

Månadsrapport (pdf)

ESG-rapport (pdf)

Veckorapport (pdf) (på finska)