Gå rakt till innehåll Gå rakt till sidfoten

LokalTapiola ESG Välfärd

Placeringsfonden LokalTapiola ESG Välfärd lämpar sig för sparare och placerare som vill på ett lätt och diversifierat sätt placera i företag som fungerar enligt temat välbefinnande.

Börja spara i fonder eller gör lätt tilläggsplaceringar på nätet. Klicka på Köp och identifiera dig med dina nätbankskoder eller mobil ID. Om du vill få personlig betjäning kan du ringa kundtjänsten på nummer 09 453 8500 (måndag-fredag kl. 9-17).

I ett nötskal

Placeringsfonden LokalTapiola ESG Välfärd placerar tillgångarna globalt på aktiemarknaderna. Fondens tema är välfärd och fonden placerar tillgångarna i företag som drar nytta av utvecklingen av människans och miljöns välfärd. De företag som utgör placeringsobjekt är verksamma t.ex. inom branscherna hälsovård, miljötjänster och miljöteknologi samt fritidsprodukter och fritidstjänster.

Temat välfärd erbjuder både tillväxt och stabilitet. Som ett resultat av långsiktig och omsorgsfull egen analys eftersträvar fonden att välja företag med innovativ produktutveckling, stark ställning på marknaden och goda tillväxtmöjligheter. Företagen ska uppfylla de uppställda kriterierna beträffande värdering och balansräkningens struktur.

Målet för fonden ESG Välfärds placeringsverksamheten är att öka värdet på fondandelarna på lång sikt. Vi strävar efter att uppnå målet genom aktiv portföljförvaltning.

Bekanta dig med fondens broschyrer, stadgar och rapporter.

LokalTapiola Aktiefonder

Förväntad avkastning och risk