Gå rakt till innehåll Gå rakt till sidfoten

LokalTapiola ESG Utvecklade Asien

Placeringsfonden LokalTapiola ESG Utvecklade Asien lämpar sig för sparare och placerare som vill på ett lätt och diversifierat sätt placera på aktiemarknaderna i utvecklade Asien och Stillahavsområdet.

Börja spara i fonder eller gör lätt tilläggsplaceringar på nätet. Klicka på köp och identifiera dig med dina nätbankskoder eller mobil ID. Om du vill få personlig betjäning kan du ringa kundtjänsten på nummer 09 453 8500 (måndag-fredag kl. 9-17).

I ett nötskal

Placeringsfonden LokalTapiola ESG Utvecklade Asien är en aktiefond som förvaltas aktivt och som placerar i aktier och aktiebundna instrument. Fonden placerar i Asien och Stillahavsområdet marknaden eller samt i företag vars affärsverksamhet avsevärt påverkas av Asien och Stillahavsområdet marknaden. Jämförelseindex är MSCI AC Asia Pacific Net TR Euro -index. Indexen styr inte valen av placeringsobjekt.

Fondens mål är att öka fondandelarnas värde på lång sikt, har bättre avkastning och risk-avkastnings förhållande än vad marknad skulle ge. Placeringsobjekten väljs på basis av LokalTapiola Kapitalförvaltnings, som fungerar som kapitalförvaltare, placeringssynpunkter och kvantitativanalyser. Varje placeringsobjekt analyseras även ur ett ansvarsperspektiv.

Fonden placerar i derivatkontrakt som skyddar mot valutarisker då det enligt portföljförvaltningens valutasynpunkt är motiverat. Fonden lämpar sig för placerare som vill dra nytta av utvecklingen av värdet på de företag som utgör placeringsobjekt samt accepterar aktierisken med aktieplaceringar. Värdet på fonden kan även fluktuera kraftigt på kort sikt.

Fonden har både tillväxt- och avkastningsandelar. På tillväxtandelarna betalas inte avkastning utan avkastningen placeras på nytt för att öka värdet på tillväxtandelarna. På avkastningsandelarna betalas för sin del en årlig avkastning vars belopp fastställs av bolagsstämman.

Bekanta dig med fondens broschyrer, stadgar och rapporter.

LokalTapiola Aktiefonder

Förväntad avkastning och risk