Gå rakt till innehåll Gå rakt till sidfoten

LokalTapiola ESG Tillväxt

Placeringsfonden LokalTapiola ESG Tillväxt lämpar sig för sparare och placerare som vill placera i tillväxtföretag på ett lätt och diversifierat sätt.

Börja spara i fonder eller gör lätt tilläggsplaceringar på nätet. Klicka på köp och identifiera dig med dina nätbankskoder eller mobil ID. Om du vill få personlig betjäning kan du ringa kundtjänsten på nummer 09 453 8500 (måndag-fredag kl. 9-17).

I ett nötskal

Placeringsfonden LokalTapiola ESG Tillväxt placerar tillgångarna globalt på aktiemarknaderna. Fondens placeringsobjekt är företag som förväntas växa kraftigt i framtiden. Sådana företag kan bl.a. utnyttja tekniska innovationer och tillväxten på marknadsområdet eller delta i strukturella ändringar i branschen.

Placeringsobjekt är huvudsakligen aktier i 30-40 noggrant utvalda bolag som ger en bra spridning i olika branscher och geografiska områden. Fonden eftersträvar bra avkastning genom självständigt och analytiskt val av företag. Index styr inte valet av placeringsobjekt. Företagen uppföljs noggrant utgående från bl.a. tillväxt, lönsamhet och balansstruktur. Varje placeringsobjekt analyseras även ur ett ansvarsperspektiv.

Fondens mål är att öka fondandelarnas värde på lång sikt. Fonden eftersträvar en jämn avkastningsutdelning på avkastningsandelar. Vi strävar efter att uppnå målet genom aktiv portföljförvaltning. Aktierna väljs på basis av en noggrann och långsiktig analys.

Bekanta dig med fondens broschyrer, stadgar och rapporter.

LokalTapiola Aktiefonder

Förväntad avkastning och risk