Gå rakt till innehåll Gå rakt till sidfoten

LokalTapiola ESG Skandinavien

Placeringsfonden LokalTapiola ESG Skandinaviens lämpar sig för sparare och placerare som vill placera i nordiska företag på ett lätt och diversifierat sätt.

Börja spara i fonder eller gör lätt tilläggsplaceringar på nätet. Klicka på köp och identifiera dig med dina nätbankskoder eller mobil ID. Om du vill få personlig betjäning kan du ringa kundtjänsten på nummer 09 453 8500 (måndag-fredag kl. 9-17).

I ett nötskal

Placeringsfonden LokalTapiola ESG Skandinaviens placeringar görs i bolag som noterats i Skandinavien eller i företag som har en stor del av sin verksamhet i Skandinavien (exklusive Finland). I fonden finns i regel 30-40 noggrant utvalda bolag. Med sektor diversifiering som är mer balanserad än marknadsindex försöks nå bättre avkastning och risk-avkastnings förhållande än vad marknad skulle ge.

Varje placeringsobjekt analyseras även ur ett ansvarsperspektiv.

Fonden kan placera i derivatavtal för att främja effektiv portföljförvaltning eller skydda placeringar mot ogynnsamma marknadsförändringar. ESG Skandinavien-fonden lämpar sig för en placerare som är beredd att acceptera risker som är relaterade till aktiemarknaderna.

ESG Skandinavien-fonden har som mål att öka värdet på fondandelarna på lång sikt. Vi strävar efter att uppnå målet genom aktiv portföljförvaltning.

Bekanta dig med fondens broschyrer, stadgar och rapporter.

LokalTapiola Aktiefonder

Förväntad avkastning och risk