Gå rakt till innehåll Gå rakt till sidfoten

LokalTapiola ESG Miljö

Placeringsfonden LokalTapiola ESG Miljö lämpar sig för sparare och placerare som på ett lätt och diversifierat sätt vill placera i företag vars verksamhet har en positiv inverkan på främjandet av FN:s globala mål för hållbar utveckling.

Börja spara i fonder eller gör lätt tilläggsplaceringar på nätet. Klicka på köp och identifiera dig med dina nätbankskoder eller mobil ID. Om du vill få personlig betjäning kan du ringa kundtjänsten på nummer 09 453 8500 (måndag-fredag kl. 9-17).

I ett nötskal

Placeringsfonden LokalTapiola ESG Miljö placerar tillgångarna globalt på aktiemarknaderna. Som placeringsobjekt väljs företag vars verksamhet har en positiv inverkan på att, speciellt ur miljöperspektiv, uppnå FN:s mål för hållbar utveckling.

Fonden placerar i regel i 30-40 noggrant utvalda bolag som bland annat producerar förnybar energi, skapar hållbara industriella processer och stadsmiljöer samt verkar inom vattenförsörjning eller datakommunikation. Även om fondens placeringar koncentreras på några huvudsakliga branscher, ökas diversifieringen genom placeringar i flera underliggande branscher av olika slag. Fonden placerar huvudsakligen i Europa och USA men kan även placera globalt.

Index styr inte valet av placeringsobjekt. Företagen uppföljs noggrant utgående från bl.a. kassaflöde, lönsamhet och balansstruktur. I fondens placeringsbeslut beaktas enligt LokalTapiola Kapitalförvaltnings principer för ansvarsfulla investeringar sådana miljö-, samhälls- och ägarstyrningsaspekter (ESG) som påverkar placeringsobjekten.

Bekanta dig med fondens broschyrer, stadgar och rapporter.

LokalTapiola Aktiefonder

Förväntad avkastning och risk