LokalTapiola ESG Dividend

LokalTapiola

Placeringsfonden LokalTapiola ESG Dividend lämpar sig för sparare och placerare som vill placera i dividendbolag på ett lätt och diversifierat sätt.

Börja spara i fonder eller gör lätt tilläggsplaceringar på nätet. Klicka på köp och identifiera dig med dina nätbankskoder eller mobil ID. Om du vill få personlig betjäning kan du ringa kundtjänsten på nummer 09 453 8500 (måndag-fredag kl. 9-17).

I ett nötskal

Placeringsfonden LokalTapiola ESG Dividend placerar tillgångarna globalt på aktiemarknaderna. Placeringsobjekt utgörs av moderat värderade företag med bättre dividendavkastning än genomsnittet eller företag vilkas dividender förväntas öka.

Placeringsobjekten är aktier i 30-40 noggrant utvalda bolag som ger en bra spridning i olika branscher och geografiska regioner. Fonden eftersträvar bra avkastning genom självständigt och analytiskt val av företag. Index styr inte valet av placeringsobjekt. Företagen analyseras noggrant utgående från bl.a. kassaflöde, lönsamhet och balansstruktur. Varje placeringsobjekt analyseras även ur ett ansvarsperspektiv.

Fonden ESG Dividend har som mål är att öka fondandelarnas värde på lång sikt. Vi strävar efter att uppnå målet genom aktiv portföljförvaltning.

Bekanta dig med fondens broschyrer, stadgar och rapporter.

Riskklass:

1 2 3 4 5 6 7

LokalTapiola Aktiefonder

Förväntad avkastning och risk