Gå rakt till innehåll Gå rakt till sidfoten

LokalTapiola ESG Dividend Finland

Placeringsfonden LokalTapiola ESG Dividend Finland lämpar sig för sparare och placerare som vill placera i finska dividendbolag på ett lätt och diversifierat sätt.

Börja spara i fonder eller gör lätt tilläggsplaceringar på nätet. Klicka på Köp och identifiera dig med dina nätbankskoder eller mobil ID. Om du vill få personlig betjäning kan du ringa kundtjänsten på nummer 09 453 8500 (måndag-fredag kl. 9-17).

I ett nötskal

LokalTapiola ESG Dividend Finland är en aktiefond som placerar i aktier och aktiebundna instrument. Som placeringsobjekt väljs finländska dividendbolag i olika branscher. Placeringsobjekten väljs utgående från LokalTapiola Kapitalförvaltnings placeringssyn och analyser. Index styr inte valet av aktier. Även en ESG-analys görs av varje placeringsobjekt. Fonden placerar i derivatkontrakt som skyddar mot valutarisker då det enligt portföljförvaltningens valutasyn är motiverat. Fonden innehåller både tillväxt- och avkastningsandelar.

Bekanta dig med fondens broschyrer, stadgar och rapporter.

LokalTapiola Aktiefonder

Förväntad avkastning och risk