Sijoitusrahastot LokalTapiola Dividend Finland

LokalTapiola

Placera i finländska aktier på ett diversifierat, kostnadseffektivt och problemfritt sätt. Placeringsfonden LokalTapiola Dividend Finland är en aktiefond som förvaltas aktivt och till vilken väljs finländska dividendbolag inom olika branscher. Fonden lämpar sig bra som ett komplement eller alternativ till direkta aktieplaceringar. Gör fondteckning med dina egna nätbankskoder eller genom att ringa telefontjänsten på nummer 09 453 8500 (mån-fre kl. 9-17).

I ett nötskal

LokalTapiola Dividend Finland är en aktiefond som placerar i aktier och aktiebundna instrument. Som placeringsobjekt väljs finländska dividendbolag i olika branscher. Placeringsobjekten väljs utgående från LokalTapiola Kapitalförvaltnings placeringssyn och analyser. Index styr inte valet av aktier. Även en ESG-analys görs av varje placeringsobjekt. Fonden placerar i derivatkontrakt som skyddar mot valutarisker då det enligt portföljförvaltningens valutasyn är motiverat. Fonden innehåller både tillväxt- och avkastningsandelar.

Bekanta dig med fondens broschyrer, stadgar och rapporter.

Riskklass:

1 2 3 4 5 6 7

LokalTapiola Aktiefonder

Förväntad avkastning och risk