Sijoitusrahastot Information till placeraren

LähiTapiola Instituutiovarainhoito

LokalTapiola Kapitalförvaltning Ab fungerar som LokalTapiola-fondernas förmögenhetsförvaltare.
LokalTapiola-fondernas kundservice sköts i LokalTapiola-gruppens kontor runtom i Finland. Teckningar kan också göras i LokalTapiolas nättjänst.

Information till placeraren

Lagstiftningen om investeringstjänster förpliktar den som erbjuder investeringstjänster att i samband med erbjudandet av en tjänst eller ett finansiellt instrument ge kunden uppgifter om kundkategorisering samt sig själv och de tjänster som erbjuds. Investeringstjänster är t.ex. kapitalförvaltning, mottagande och förmedling av uppdrag samt investeringsrådgivning. Om de här sakerna berättar vi i bifogade meddelande.