FATCA

Syftet med FATCA-lagstiftningen är att förhindra kringgående av skatt via utländska företag inom finansbranschen. Läs mer om FATCA-lagstiftning samt om de skyldigheter som den medför.