Gå rakt till innehåll Gå rakt till sidfoten

Användarvillkor för försäkringsdelen i S-mobilen

Dessa användarvillkor gäller tjänsten som LokalTapiola erbjuder i S-mobilen. Du måste godkänna villkoren före du tar i bruk tjänsten. På S-mobilen tillämpas utöver dessa användarvillkor även de allmänna användarvillkoren för S-mobilen.

Förutsättningar för användning

LokalTapiolas försäkringsdel i S-mobilen tas i bruk med dina personliga bankkoder i S-Banken och uppgiften sparas i LokalTapiolas kunduppgifter. Du använder S-Bankens identifieringsuppgift när du går över till LokalTapiolas tjänster.

Uppgifter om tjänsteleverantör

LokalTapiolas tjänster i S-mobilen erbjuds av följande bolag (FO-nummer) som tillhör LokalTapiola-gruppen (nedan LokalTapiola):
LokalTapiola Ömsesidigt Försäkringsbolag (0211034-2), LokalTapiola Ömsesidigt Livförsäkringsbolag (0201319-8), LähiTapiola Etelä Keskinäinen Vakuutusyhtiö (0139557-7), LähiTapiola Etelä-Pohjanmaa Keskinäinen Vakuutusyhtiö (0178281-7), LähiTapiola Itä Keskinäinen Vakuutusyhtiö (2246442-0), LähiTapiola Kaakkois-Suomi Keskinäinen Vakuutusyhtiö (0225907-5), LähiTapiola Kainuu-Koillismaa Keskinäinen Vakuutusyhtiö (0210339-6), LähiTapiola Keski-Suomi Keskinäinen Vakuutusyhtiö (0208463-1), LähiTapiola Lappi Keskinäinen Vakuutusyhtiö (0277001-7), LähiTapiola Loimi-Häme Keskinäinen Vakuutusyhtiö (0134859-4), LähiTapiola Lännen Keskinäinen Vakuutusyhtiö (0134099-8), LähiTapiola Pirkanmaa Keskinäinen Vakuutusyhtiö (0205843-3), LokalTapiola Österbotten Ömsesidigt Försäkringsbolag (0180953-0), LähiTapiola Pohjoinen Keskinäinen Vakuutusyhtiö (2235550-7), LokalTapiola Huvudstadsregionen Ömsesidigt Försäkringsbolag (2647339-1), LähiTapiola Satakunta Keskinäinen Vakuutusyhtiö (0137458-1), LähiTapiola Savo Keskinäinen Vakuutusyhtiö (1759597-9), LähiTapiola Savo-Karjala Keskinäinen Vakuutusyhtiö (0218612-8), LokalTapiola Sydkusten Ömsesidigt Försäkringsbolag (0135987-5), LokalTapiola Nyland Ömsesidigt Försäkringsbolag (0224469-0), LähiTapiola Varsinais-Suomi Keskinäinen Vakuutusyhtiö (0204067-1), LähiTapiola Vellamo Keskinäinen Vakuutusyhtiö (0282283-3).
Kontaktuppgifterna är tillgängliga här.

Innehållet i den tjänst LokalTapiola erbjuder

LLokalTapiola fastställer vilka tjänster som vid respektive tidpunkt erbjuds i försäkringsdelen i S-mobilen och bolaget har rätt att ändra det tjänsteutbud som erbjuds. De tjänster som erbjuds kan avvika till sitt innehåll och villkor från de motsvarande tjänster, som LokalTapiola erbjuder via andra tjänstekanaler.

I försäkringsdelen i S-mobilen visas endast basuppgifterna för dina försäkringar. Detaljerade uppgifter hittar du genom att logga in i LokalTapiolas nättjänst.

Fakturor som överförts till inkasseringsbyrå eller utsökning syns inte i delen Fakturor.

Fullmakter som getts för annan person är inte i användning i försäkringsdelen i S-mobilen.

Personregister

Uppgifterna i anslutning till de försäkringar som presenteras i tjänsten baserar sig på de uppgifter som finns i LokalTapiolas kundregister samt i försäkrings- och ersättningsregistren. För registrens del iakttas principerna i dataskyddsbeskrivningarna. De aktuella dataskyddsbeskrivningarna hittar du här.

Ytterligare information om hur LokalTapiola hanterar personuppgifter finns på LokalTapiolas webbplats.

Uppgiften i tjänsten om Bonus, som betalats för försäkringspremier, grundar sig på S-gruppens ägarkunds- och kundregisteruppgifter och den förmedlas inte till LokalTapiola. Genom att i Tjänsten registrera dig som ägarkund i S-gruppen förmedlar du från S-gruppens ägarkunds- och kundregister din personbeteckning och ditt medlems-/kundnummer i andelshandeln till LokalTapiola samt befullmäktigar LokalTapiola att förmedla uppgifter om försäkringspremier, som betalats efter registreringen, till S-gruppens ägarkunds- och kundregister för utbetalning av Bonus.

Datasäkerhet och ansvar vid användningen av applikationen

Efter att du har registrerat dig som användare och loggat in godkänner du att du har tillgång till tjänsten utan en separat ny registrering. Om du vill radera registreringen av försäkringsdelen från S-mobilen, kontakta LokalTapiola.

För att kunna se dina försäkringsuppgifter ska du identifiera dig på det sätt som avtalats med banken.

Ta noggrant hand om den apparat med vilken du är inloggad i S-mobilen. Ifall du tappar bort den apparat, med vilken du är inloggad i S-mobilens applikation eller det annars finns risk för eller misstanke om obehörig användning av applikationen, kontakta S-Bankens spärrtjänst för bankkoder (nummer finns på adressen www.s-pankki.fi, i S-mobilen samt i kodtabellen) och begär att spärrtjänsten förhindrar användningen av tjänsten.

Avtal som ingåtts och meddelanden som påverkar försäkringstagarens, den försäkrades eller försäkringsbolagets rättigheter och skyldigheter som gjorts som inloggad i applikationen, är på ditt ansvar ända tills du har begärt att spärrtjänsten förhindrar användningen av tjänsten.

Kundrådgivning och rättelsemedel utanför domstol

I frågor som gäller detta avtal och dessa villkor kan du alltid i första hand kontakta LokalTapiola. Eventuella anspråk ska göras skriftligt. Meningsskiljaktigheter som gäller dessa villkor kan du föra till handläggning av FINEs Försäkrings- och finansrådgivning eller konsumenttvistenämnden.

Laga forum och lag som tillämpas

Tvister som baserar sig på tjänster som LokalTapiola erbjuder behandlas i Esbo tingsrätt eller den tingsrätt i Finland inom vars domkrets du har din hemort eller stadigvarande boningsort. Om du inte bor i Finland, behandlas tvister i Esbo tingsrätt.

På dessa tjänster tillämpas finsk lag.