Gå rakt till innehåll Gå rakt till sidfoten

Skogsförsäkring

Största delen av skogsskadorna orsakas av stormarna som härjar varje år. Andra orsaker till skogsskador är snö, eld, insekter, översvämningar, svampsjukdomar och djur. Skogen är värdefull egendom och det lönar sig att ha försäkringsskyddet i skick.

Vilka skador ersätter skogsförsäkringen?

 

Omfattande

Bas

Reducerad

Skadegörelse och stöld
Skadedjur
Svampskador
Översvämning
Insektsskador
Snöskador
Storm
Brand
Ansvarsförsäkring

Tilläggsskydd till skogsförsäkringen.

Rättsskyddsförsäkring

Tilläggsskydd till skogsförsäkringen.


Skogsförsäkringens delskydd

Skadegörelse och stöld

Försäkringen ersätter skador orsakade av skadegörelse och stöld på träd- och plantbestånd, avverkat virke, sättplantor och avverkningsrester som uppsamlats för bioenergi.

Skadedjur

Försäkringen ersätter skador som sorkar, harar, bävrar, skogsfåglar och rådjur har orsakat träd- och plantbestånd.

Svampskador

Försäkringen ersätter betydande ekonomiska förluster som orsakats av vissa svampsjukdomar.

Översvämning

Försäkringen ersätter skador på trädbeståndet som orsakats av stående översvämningsvatten vid exceptionell översvämning.

Insektsskador

Försäkringen ersätter vissa insektsskador på träd- och plantbestånd.

Snöskador

Försäkringen ersätter skador som orsakats av snö, till exempel träd som brutits av snön.

Storm

Stormskador ersätts enligt det valda maximala ersättningsbeloppet. Dessutom kan man ersätta ett ungt trädbestånds förväntningsvärde till fullt belopp.

Brand

Brandförsäkringen ersätter förutom brandskador skäliga tilläggskostnader för bekämpning och begränsning av skogsbrand, t.ex. kostnader för efterbevakning eller skador på försäkrad egendom som orsakats av släckningsarbetet.

Ansvarsförsäkring

Det här skyddet som ingår i skogsförsäkringen täcker person- och sakskador som orsakats utomstående i samband med skogsvårds- och drivningsarbeten i egen skog och när skogsägaren enligt lag är ersättningsansvarig för skadan.

Rättsskyddsförsäkring

Det här skyddet som ingår i skogsförsäkringen ersätter kostnader som uppstår om du i tviste-, brott- eller ansökningsmål som gäller skogen måste anlita advokat, till exempel rättegångar kring avverkningstvister.