Matkavakuutus Reseförsäkring

Matkavakuutus

Packa alltid ner en reseförsäkring på resan. Med försäkringen tryggar du såväl dig själv som ditt resgods. Försäkringen är i kraft hela tiden och du behöver inte teckna en skilt för varje resa.

I ett nötskal

  • En kontinuerlig resenärförsäkring är alltid redo. Om du gör redan ett par resor under året är en årlig reseförsäkring det klokaste valet.
  • Larmtjänsten hjälper i akuta situationer dygnet runt.
  • Resenärförsäkringen ersätter vårdkostnader för sjukdom och olycksfall. Dessutom ersätter försäkringen en annullerad resa, avbruten resa och försening från resa.
  • Resgodsförsäkringen ersätter varor och skador, som du är tvungen att ersätta en utomstående.
  • Hos oss kan du teckna både en resenärförsäkring och en resgodsförsäkring i din reseförsäkring eller bara någondera av dem.

Se också:

kotivakuutus
Hemförsäkring

Varje hem behöver en hemförsäkring. Med den tryggar du mer än bara ditt hem.

Kasko autolle
Bilförsäkring

Maximibonusen i den nya trafikförsäkringen nu 80 % och sju andra nya bonusförmåner.

Sairauskuluvakuutus
Omavara Försäkring för allvarlig sjukdom

Då du vill ha skydd för höga vårdkostnader

Aktuellt