Matkavakuutus Reseförsäkring

Matkavakuutus

Packa alltid ner en reseförsäkring på resan. Med försäkringen tryggar du såväl dig själv som ditt resgods. Försäkringen är i kraft hela tiden och du behöver inte teckna en skilt för varje resa.

I ett nötskal

  • En kontinuerlig resenärförsäkring är alltid redo. Om du gör redan ett par resor under året är en årlig reseförsäkring det klokaste valet.
  • Larmtjänsten hjälper i akuta situationer dygnet runt.
  • Resenärförsäkringen ersätter vårdkostnader för sjukdom och olycksfall. Dessutom ersätter försäkringen en annullerad resa, avbruten resa och försening från resa.
  • Resgodsförsäkringen ersätter varor och skador, som du är tvungen att ersätta en utomstående.
  • Hos oss kan du teckna både en resenärförsäkring och en resgodsförsäkring i din reseförsäkring eller bara någondera av dem.

Se också:

LähiTapiola
Hemförsäkring

Varje hem behöver en hemförsäkring. Med den tryggar du mer än bara ditt hem.

Kasko autolle
Bilförsäkring

Maximibonusen i den nya trafikförsäkringen nu 80 % och sju andra nya bonusförmåner.

Sairauskuluvakuutus
Omavara Försäkring för allvarlig sjukdom

Då du vill ha skydd för höga vårdkostnader

Aktuellt

Även denna försäkring ger Bonus!

Nu kan du få Bonus för dina försäkringspremier. Du kan anmäla att du är ägarkund i S-gruppen samtidigt som du skaffar en ny försäkring.

Läs mer